GWS gör insteg i ett nytt affärssegment, hjälporganisationer, med order från Erikshjälpen och Danish Refugee Council (DRC)

GWS gör insteg i ett nytt affärssegment, hjälporganisationer, med order från Erikshjälpen och Danish Refugee Council (DRC)

GWS Production AB (GWS) har nyligen tecknat avtal med både Erikshjälpen och DRC och etablerar sig därmed inom området humanitärt bistånd som leverantör av säkerhetslösningar till fältpersonal. En viktig fråga för de internationella biståndsorganisationerna är att samtidigt som man levererar stöd och hjälp i avlägsna områden säkerställa säkerheten för både biståndsarbetare och förmånstagare.
Danish Refugee Council, DRC, är en humanitär, icke-statlig, non-profitorganisation som bedriver biståndsverksamhet i mer än 35 länder i konfliktdrabbade områden. Erikshjälpen är en biståndsorganisation som bedriver biståndsverksamhet ur ett barnrättsperspektiv i 25 länder. Båda organisationerna har oberoende av varandra beslutat att använda tjänsten Safeture Business Solution som innehåller appen Safeture Pro och backend-lösningen ISO (Instant Security Overview) för att skydda de projektmedarbetare som reser internationellt i tjänsten. Safeture är en personlig mobilbaserad säkerhetstjänst som i realtid informerar och uppdaterar användaren om händelser som kan påverka användarens resplaner och säkerhet. Med ISO har organisationens säkerhetschef ständig översyn över bolagets personal och personalen kan enkelt komma i kontakt med varandra i det fall en nödsituation uppstår.
Ordervärdet hänförligt till avtalen är i dagsläget inte signifikant, men bedöms växa under de kommande åren

”Vi tror att Safeture Pro kommer att bli ett bra redskap i vårt mål om att öka säkerheten och minska risken för våra medarbetare . Tjänsten uppfyller behovet av att få snabb , relevant och tillförlitlig säkerhetsrelaterad information till DRC fältpersonal och jag är mycket imponerad av hur snabbt informationen blir tillgänglig. Det är en mycket lovande tjänst som jag hoppas att ytterligare rulla ut globalt i DRC under kommande år “, säger Fredrik Pålsson, Head of Safety, Danish Refugee Council

“Vi hoppas att detta moderna praktiska hjälpmedel kan bli till stor hjälp i vår ambition att arbeta med förebyggande risk och säkerhetsarbete för våra resande medarbetare i Erikshjälpen, säger Lars-Åke Winberg, Administrativ chef & Säkerhetsansvarig, Erikshjälpen.

“Personalen hos humanitära hjälporganisationer befinner sig ofta i mycket utsatta områden och det finns ett stort intresse och behov för vår lösning inom det här affärssegmentet. Vi vill stötta deras viktiga arbete och har därför skapat en speciell prismodell för ideella hjälporganisationer för att minska tröskeln till köp. Det är därför extra roligt att få berätta att både Erikshjälpen och DRC har valt Safeture . Om hjälparbetare kan känna sig tryggare i fält har de bättre förutsättningar att utföra sitt viktiga arbete”, säger Andreas Rodman, VD, GWS Production AB.

Om DRC :
Danska flyktingrådet arbetar i mer än 35 länder och ger direkt stöd till konfliktdrabbade befolkningar i några av de svåraste områdena i världen. Vårt arbete innebär att vi ger ofta stöd till flyktingar och internflyktingar i områden som drabbats av höga nivåer av konflikt och risker där vi måste vara vaksamma och följa den ständigt föränderliga säkerhetsläget för att skydda vår personal och biståndsmottagare. DRCs personal är utsatta för ett brett spektrum av hot, som sträcker sig från avsiktliga våldshandlingar till naturkatastrofer, risker som kan vara betydligt högre i konflikt- och postkonfliktområden på grund av bristande infrastruktur, lämplig medicinsk vård och andra liknande faktorer.
Om Erikshjälpen
Erikshjälpen bedriver biståndsverksamhet ur ett barnrättsperspektiv i 25 länder, inklusive Sverige. Arbetet fokuserar på hälsa, utbildning samt trygghet och skydd. Erikshjälpen Second Hand har 60 butiker runtom i Sverige. Överskottet går till bistånd.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.
För ytterligare information se www.safeture.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com

Global Warning System möter ett växande behov av att skydda anställda och familjemedlemmar på resa, genom att spåra och ge värdefull information i realtid om katastrofer och andra hot som kan påverka resenären.