GWS och G4S Risk Consulting Ltd väljer att avsluta exklusivt samarbete

Det avtal som slöts mellan GWS Production AB (GWS) och G4S Risk Consulting Ltd (G4S) i början av 2015 kommer att avslutas under 2016. Detta påverkar inte avtalet med G4S Sverige/Sector Alarm. Bakom beslutet ligger en omstrukturering inom G4S, samt att GWS planerar att lansera tjänster och produkter på marknaden, där avtalet i sin nuvarande form skapar begränsningar. GWS ser samtidigt att nya möjligheter öppnas genom samarbeten med andra säkerhetsföretag, då exklusiviteten med G4S upphör.

I slutet av april 2015 undertecknade GWS och G4S ett avtal för att gemensamt adressera den globala marknaden för personsäkerhetslösningar med GWS tjänst Safeture Business Solution. Det undertecknade avtalet är ömsesidigt exklusivt och inkluderar en affärsmodell för intäktsdelning. På grund av omstrukturering av verksamheten för personsäkerhet inom G4S under sista kvartalet 2015, bedömer GWS att försäljningspotentialen påverkas för de produkter och tjänster som avtalet avser. Som en konsekvens har därför samarbetet utvecklats till att bli mindre intressant för GWS del. Avtalet löper med 6 månaders uppsägningstid och leveranserna av GWS tjänster till andra aktörer påverkas inte vare sig kort- eller långsiktigt.

Andreas Rodman, VD för GWS, understryker att det är tråkigt att samarbetet inte nått upp till de ursprungliga förväntningarna, men ser ingen avgörande långsiktig påverkan på GWS’ affär av flera olika anledningar: GWS har försäljningsframgångar i flera olika segment, nya möjligheter öppnas i personsäkerhetssegmentet genom att exklusiviteten försvinner, och GWS kan mer självständigt utveckla produkter och tjänster.

”Med GWS framtida inriktning på tjänste- och produktutveckling inom personsäkerhet, blir det svårt att skapa den utveckling vi vill ha inom ramen för avtalet. Inom en snar framtid lanserar vi ett tjänstekoncept som avtalet hade begränsat, och därför är det bättre att gå skilda vägar när omförhandlingen av avtalet inte skapar rätt förutsättningar. Vår strategi är att sälja vår lösning och våra tjänster i flera olika segment där den levererar värde, och vi ser positiv försäljningsutveckling inom samtliga segment. Dessutom har exklusiviteten gjort att vi har varit tvungna att tacka nej till företag inom säkerhetssegmentet, som har kontaktat oss för att erbjuda Safeture till sina kunder. Vi har andra befintliga partners inom säkerhetssegmentet där vi har en bra försäljningsutveckling, och nu kommer vi att fokusera på att skapa fler affärer tillsammans med dem och med de nya partners som är på väg in. Vi har under året slutit flera viktiga avtal och vi kommer att teckna fler inom olika segment. Att samarbetet avslutas innebär ingen direkt påverkan på tjänsterna som GWS levererar, och i det längre perspektivet kan vi istället fullt ut utnyttja utvecklingspotentialen”, sammanfattar Andreas Rodman.

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.
 
För ytterligare information om tjänsten Safeture och GWS Production AB se www.globalwarningsystem.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com