GWS och G4S tillkännager ett globalt partnerskap

GWS och G4S tillkännager ett globalt partnerskap för att leverera nästa generations personsäkerhetstjänster

GWS Production AB (GWS) har undertecknat ett avtal med ömsesidig exklusivitet med G4S för att gemensamt adressera den globala marknaden för personsäkerhetslösningar. Överenskommelsen omfattar GWS tjänst Safeture Business Solution, vilket inkluderar appen Safeture Pro och Instant Security Overview (ISO) för integrering i G4S framtida tjänsteutbud till tjänsterese- och säkerhetsmarknaden. Partnerskapet omfattar gemensam produktutveckling och delning av intäkter.

”I dagsläget uppskattas den globala marknaden för säkerhet av tillgångar och fastigheter till 130 miljarder USD. Vi förväntar oss att marknaden för personlig säkerhet på 10 till 20 års sikt kommer bli ännu större och för att det skall ske krävs två komponenter; mobilteknologi och utbildad personal lokalt på plats. GWS förfogar över världsledande mobilteknologi och G4S är en global ledare inom säkerhets- och trygghetstjänster och har med närvaro i över 110 länder, världsledande kapacitet avseende kvalificerad bemanning, därför är detta partnerskap det bästa för att möta den globalt växande marknaden för personlig säkerhet”, förklarar Andreas Rodman, VD för GWS Production AB.

Andreas Rodman fortsätter: ”Det undertecknade avtalet är globalt och inkluderar en affärsmodell för intäktsdelning. Detta är en viktig milstolpe för GWS marknadsutveckling och överenskommelsen visar på en långsiktig vilja att utveckla och leverera till denna framtida växande marknad. De kortsiktiga intäkterna är svåra att förutse men vi bedömer att den långsiktiga effekten av GWS/G4S partnerskap kommer resultera i att vi tar en väsentlig del av denna växande framtida mångmiljardmarknad.”

”Vi har genomsökt marknaden grundligt efter en samarbetspartner som kan tillhandahålla en teknikplattform som uppfyller våra höga krav på kvalitet och prestanda och GWS uppfyller dessa krav. GWS teknikplattform och service kommer utgöra kärnan i det framtida servicekoncept som vi för närvarande utvecklar.”, säger Tim O’Leary, MBE Chief Operating Officer, G4S Risk Consulting.

De trender som stödjer den snabba tillväxten på den personliga säkerhetsmarknaden och driver behovet av avancerade lösningar för hantera risker kring tjänsteresenärer är;

  • Globalisering av arbetsplatsen – företag skickar allt fler anställda utomlands
  • Växande fokus på risk i styrelserummet och bland den högsta ledningen.
  • Lagstiftning – företagen upplever ökade juridiska och moraliska krav att tillhandahålla säkerhetslösningar för de anställda och skydda deras hälsa.

Om G4S
G4S är ett världsledande integrerat säkerhetsföretag specialiserat på att tillhandahålla säkerhetstjänster och lösningar till kunder. Vårt mål är att skapa substantiellt långsiktigt värde för våra kunder och aktieägare genom att vara den främsta leverantörspartnern på samtliga marknader. G4S är noterat på Londonbörsen med en sekundär listning i Köpenhamn. G4S är verksamt i över 110 länder och har 623 000 anställda. För mer information om G4S, besök www.g4s.com.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.
För ytterligare information se www.safeture.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com