GWS planerar att förvärva Travelogix Ltd för att expandera produktportföljen och utöka sitt teknikförsprång

Global Warning System (GWS) meddelar idag att man har ingått avtal om att förvärva Travelogix Ltd med bas i Storbritannien. Förvärvet är förutsatt av godkännande vid extra bolagsstämma. Travelogix är ledande inom mjukvara som effektiviserar för reseindustrin. Syftet med uppköpet är dels att stärka GWS erbjudande som helhetsleverantör och möta de ökande kundbehoven inom personsäkerhet och resor, dels att integrera Travelogix teknologi och kunskap kring hantering av resedata.

Förvärvet är planerat att genomföras i två steg. Initialt kommer GWS att förvärva 51 % av aktierna och betala köpesumman för dessa med 30 000 GBP kontant och 117 374 nyemitterade GWS-aktier (motsvarar en utspädning på mindre än 1%) till priset 18,43* SEK per aktie. Återstående 49 % har GWS möjlighet att förvärva efter 4 år med en köpoption som är prissatt baserad på en earn-out modell, grundad på nivån på avkastning och vinst. Transaktionen är förutsatt godkännande från aktieägarna vid extra bolagsstämma som är planerad att hållas runt 25 januari 2016. Separat information om denna kommer att skickas ut.

GWS Safeture service är en personlig säkerhetstjänst som erbjuder kritisk information direkt i mobilen via en app som användaren laddar ner. Appen levererar viktig information och varningar i realtid om platsen där resenären befinner sig, och ger service och trygghet när människor är på resande fot. Travelogix, med bas i Storbritannien, är specialiserade på att utveckla och sälja SaaS-lösningar (Software as a Service) för att hantera resedata med syfte att effektivisera och spara resekostnader för företag. GWS kommer genom förvärvet att förstärka sin avancerade teknologi genom att integrera Travelogix expertis inom hantering av resedata. På detta sätt kan GWS teknikplattform svara på framtida kundbehov inom både personsäkerhets- och resebranschen. Reseindustrin utvecklas mot att addera lösningar för säkerhet och trygghet, medan personsäkerhetsbranschen mer och mer inser behovet av att hantera resesäkerhet. Genom att kombinera GWS Safeture servicekoncept med Travelogix reseoptimeringsmjukvara, skapar man helt nya verktyg för företagskunder, som på så sätt både kan ta del av säkerhetslösningar och samtidigt hantera sina resor kostnadseffektivt.

Andreas Rodman, VD på GWS, kommenterar det planerade förvärvet:

”Med detta förvärv får vi ännu starkare teknikplattform och produkterbjudande, och skapar konkurrensfördelar i vår kärnverksamhet genom att integrera Travelogix teknikkunnande. Travelogix produkt gör det möjligt att erbjuda bättre och mer heltäckande service till kunder och partners. Med detta kunniga och framgångsrika team ombord, ser jag med stor tillförsikt på framtiden.”

Travelogix VD Chris Lewis understryker att man tillsammans skapar en produkt med unika konkurrensfördelar:

”Vi ser otroligt positivt på att bli ett med det snabbväxande GWS-teamet. Vi bidrar med vår produkt och djupa kunskap inom resesektorn, och genom att kombinera våra styrkor skapar vi en kunskapsbas och en kritisk massa som kommer att förändra hur man ser på resesäkerhet. Vi kommer att kunna leverera helt nya mobilbaserade lösningar för rese- och personsäkerhet.”

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.
 
För ytterligare information om tjänsten och förvärvet, se www.safeture.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com
 
Om Travelogix
Travelogix etablerades 2011 och har snabbt blivit en etablerad leverantör av avancerad mjukvara, rapportverktyg och andra innovativa lösningar för resebranschen och deras kunder.

Travelogix’ mission är att leverera mjukvara som förbättrar kundernas affär och prestationer, och deras förmåga att i sin tur leverera enastående service till sina slutkunder.

Travelogix produkter i urval: Analytix, DataValet, DataShare & DataPublisher.

För ytterligare information om Travelogix se www.travelogixltd.com eller kontakta Chris Lewis – founder & director, +44 843 5077999, chris.lewis@travelogixltd.com

*Aktiepriset är beräknat på genomsnittlig volymvägd kurs under tio handelsdagar från den 7 december till den 18 december.