GWS planerar lansering av en global reseassistansservice vid incidenter och hot

Global Warning System (GWS) fortsätter att driva utvecklingen inom personlig resesäkerhet och har lämnat in en patentansökan till Europeiska Patentverket (EPO), för en innovation relaterad till förbättrade möjligheter att hjälpa människor på resande fot. En unik och kostnadseffektiv lösning för assistans i samband med incidenter och hot skall skyddas av patentet. Ansökan avser hela Europa och kommer att gälla till och med 2036.
GWS levererar ett tjänstekoncept (Safeture) för personsäkerhet när man reser, som ger tillgång till varningar och information i realtid om platsen där personen i fråga befinner sig. Tjänsten är tillgänglig via en app som man enkelt laddar ner till sin mobiltelefon. Hittills har man kunnat hjälpa resenären genom att varna om incidenter, men nu tar företaget ett steg längre och kommer att erbjuda assistans till användaren på plats. Lösningen bedöms skapa stort värde och ha sådan innovationshöjd att man bestämt sig för att patentskydda den.
Andreas Rodman, VD för GWS, kommenterar patentansökan:

”Vi har sett ett stort kundbehov när vi har varit ute och träffat partners och kunder att inte bara få varningar, utan också kunna agera på dem. Den marknadsundersökning som vi har gjort visar att det i dagsläget saknas fungerande leverantörer och system på global nivå för att möta detta behov. GWS har funnit en lösning och struktur för att erbjuda assistans som fungerar globalt, och vår avsikt är nu att börja implementera den. Vi sitter med kompetensen kring hur man kan varna resenärer och på så sätt skapa ett tryggare resande. Med den här lösningen kan vi värna användaren genom hela processen, det vill säga även erbjuda hjälp vid en eventuell incident, och därför har det känts som ett naturligt steg att ta. En patentansökan speglar den innovationsgrad vi anser att lösningen har. Det känns väldigt spännande att applicera vår teknologi på det här sättet och hjälpa människor i utsatta situationer, vilket är helt i linje med vår mission att hjälpa till att rädda liv och skapa trygghet.”

Om kommersiell test av den nya tjänsten utfaller väl, knoppas den av och läggs i ett eget dotterbolag, enligt den strategi GWS sedan tidigare har för närliggande innovationer som utvecklas inom bolaget.

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.
För ytterligare information om tjänsten se www.globalwarningsystem.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com