GWS Production AB: Förslag till styrelse inför årsstämman 2017

Aktieägare representerande cirka 35 procent av aktierna och rösterna i GWS Production AB (”GWS”) har meddelat att de föreslår att Paul Degerlund, Sven Holmgren, Mathia Nalappan, Lars Lidgren och Hans Skalin omväljs som styrelseledamöter samt att Deep Parekh nyväljs som styrelseledamot i bolaget på årsstämman den 29 maj 2017. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Lidgren.
 Deep Parekh har arbetat de senaste 25 åren i större bolag som Unilever och EY i USA. Parekh har startat och varit VD i flera mindre bolag, bland annat PlanCentral Inc USA  och i Equus Group  i Sydamerika, båda med framgångsrik exit. Parekh kombinerar bred IT-bakgrund med ett starkt marknadsdriv. Parekh har en Bachelor of Science in engineering från Wisconsin Madison och en Master of Science i Operations Management från Stern, New York University. Parekh har vidare en PhD i Business Model Dynamics från Swiss Federal Institute for Technology 2016. 2016 startade Parekh Asteroidae AG i Zurich med fokus på investering och affärsstrategi. Parekh har gedigen internationell erfarenhet och kan med sin erfarenhet bidra till GWS fortsatta expansion med inriktning mot InsurTech.
Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till GWS.
För ytterligare information om GWS, se www.globalwarningsystem.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com
Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
GWS aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North.
Fullstandiga beslutsunderlag infor arsstamma i GWS — 170529