GWS Production AB har ringt i börsklockan

Idag klockan nio på morgonen ringde vd Andreas Rodman i börsklockan på NASDAQ i Stockholm, för att öppna första handelsdagen för GWS.

Global Warning System (GWS), som tillhandahåller en mobilbaserad personlig säkerhetstjänst för företag och konsumenter för att skydda anställda, familjemedlemmar och individer när de reser utomlands, meddelar att deras aktie från och med idag kommer att handlas på NASDAQ First North med ticker “GWS”
Med unik positioneringsteknologi,  informationsinsamling i realtid av katastrofer och andra hot, och beprövade riskminimeringsstrategier, möter Global Warning System ett växande behov av att skydda individer när de reser utomlands.
“ Listningen på NASDAQ representerar en signifikant milstolpe för Global Warning System, det kommer att öka vår synlighet och ge oss tillgång till en bredare aktieägarbas under en viktig tillväxtperiod för företaget, säger Andreas Rodman, VD GWS Productions AB.  “I dagens globaliserade affärsmiljö, och med den pågående Ebolaepidemin, så har behovet aldrig varit mer kritiskt för företag att skydda sina anställda och för konsumenter att skydda sig själva när de reser utomlands. Vi tror att GWS är väl positionerat för att möte detta växande behov.”

Om Global Warning System (GWS)
Global Warning System tillhandahåller en mobilbaserad personlig säkerhetstjänst till företag och konsumenter för att skydda anställda, familjemedlemmar och individer när de reser utomlands.
Bolaget använder mobil positioneringsteknologi och varningssystem för att hjälpa skydda individer mot sjukdomsutbrott, terroristattacker, naturkatastofer och andra potentiella hot. Bolaget grundades 2009, utifrån erfarenheter av en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen och terrorattacken i Mumbai, där människor kunde varnats tidigare och fått mer information
Bolaget tillhandahåller en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka resenären – ”Global Warning System”. Global Warning System består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon; där tidiga säkerhetsvarningar kan reducera skador och erbjuda kritisk assistens till resenärer i utlandet.
För ytterligare information kontakta VD Andreas Rodman, 0708 – 10 13 16 eller andreas.rodman@globalwarningsystem.com

Global Warning System möter ett växande behov av att skydda anställda och familjemedlemmar på resa, genom att spåra och ge värdefull information i realtid om katastrofer och andra hot som kan påverka resenären.