GWS Production AB publicerar årsredovisningen för 2015