GWS rapporterar om status och framtidsplaner

Global Warning System (GWS) rapporterar om övergripande status och framtidsplaner två år efter noteringen 2014. GWS fortsätter att fokusera på större affärsmöjligheter och har ökat säljinsatserna vilket har gett resultat, dock inte i nivå med de tidigare satta målen. GWS kommer också att lansera en ny servicepaketering, GWS SDK, för att möta ny efterfrågan, bredda marknadspotentialen och korta ledtiderna. Man har även börjat arbeta på nästa generations AI (artificiell intelligens) baserad på GWS’ stora interna databas.
GWS har utvecklat tjänsten Safeture, en personlig resesäkerhetstjänst som erbjuder kritisk information om olyckor och incidenter som kan påverka en resenär. Lösningen har sedan bolaget noterades i oktober 2014 rullats ut via större partneravtal inom försäkrings-, telekom- , säkerhets- och resebranschen, vilket har varit effektivt. GWS har under 2016 ökat försäljningsinsatserna genom att öppna lokalkontor i Singapore och Brasilien, och dessutom dedikerat säljresurser till den nordamerikanska marknaden. Dotterbolaget Travelogix har också startat försäljningen av Safeture till sina kunder inom resesegmentet, och de första avtalen har nyligen tecknats. Emellertid är ledtiden mellan initial kontakt, signerat avtal och fullskalig utrullning längre än vad man generellt har räknat med. GWS uppvisar en positiv trend men på en lägre nivå än tidigare satta finansiella mål.

Andreas Rodman, VD på GWS, kommenterar:
”Vi arbetar med flertalet större försäljningsprocesser med stora intressenter, vilket är resultatet av en långsiktig investering i försäljning. Vi kan se att den befintliga försäljningsstrategin och arbetet ger goda resultat. GWS har under 2016 ökat insatserna inom försäljning och marknadsföring, men på grund av ledtiderna kommer resultaten att synas först under 2017.”

En positiv effekt av det avslutade samarbetet med G4S är att GWS skalat upp sin egen interna analyskapacitet och också markant kunnat förbättra innehållskvaliteten. Utöver analysnavet i Lund, Sverige, har man även lokala analytiker i Kuala Lumpur, Malaysia, och i Sao Paolo i Brasilien. Man har även planer på att etablera ett analyscenter i Mellanöstern.

Andreas Rodman kommenterar:
“Vi har fått feedback från kunder att vi ofta har bättre innehåll och är snabbare än våra konkurrenter när det gäller internationella 24/7 varningar. Vi tror att detta har uppnåtts genom att vi har integrerat teknik för att stödja våra analytiker, och vi räknar med att behöva använda mindre personella resurser än andra aktörer men ändå leverera bättre innehåll. Därför anser vi att vi också har nått en topposition inom produktion av analysinnehåll för internationella 24/7 varningar, på samma sätt som vi har ett tekniskt försprång.”

GWS arbetar också med nästa generations AI (artificiell intelligens) för att nå en ny nivå av insamling och analys av innehåll. GWS räknar med att kunna ha fördel av sina stora strukturerade databaser för upplärning av AIn.

Andreas Rodman förklarar:
”Vi tror att andra aktörer kommer att ha svårt att kopiera vårt AI-arbete på grund av att man inte har samma strukturerade data och processer som man kan använda för upplärning av AIn. Denna nya artificiella intelligens kommer att ge oss möjlighet att nå en helt ny nivå av innehåll för internationella varningar i realtid, som det idag finns få motsvarigheter till inom den civila industrin.”

Under 2016 har GWS också identifierat nya marknadsbehov, och lanserar en paketering av sin lösning kallad GWS SDK (Software Developer Kit). GWS SDK innebär säljprocesser som kompletterar de längre processer som krävs vid införsäljningen av en komplett lösning, och integreras i redan existerande eller nyutvecklade appar.

Andreas Rodman sammanfattar:

 “Många större företag i dag antingen bygger en bas av appanvändare eller planerar att göra det. En framgångsfaktor för att bygga stora användarbaser är att skapa en anledning till aktivitet och regelbunden användning. Vår service passar väl in här med 24/7 varningar, landsanpassade välkomstmeddelanden, och innehåll som skapar interaktion mellan användare och app. GWS SDK gör att utvecklare kan inkludera vårt innehåll som en integrerad komponent i existerande appar, och vi når på så sätt en bredare marknad. Den svarar på den utveckling vi har sett att stora bolag som redan har eller planerar att ta fram en egen mobilapp går mot.”
Med GWS SDK i produktportföljen, behåller GWS expansionsplanen som är lagd men skapar möjligheter genom en ökad flexibilitet, fler säljprocesser och en breddning av marknaden.
Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Advisor.
För ytterligare information se www.globalwarningsystem.com eller kontakta GWS VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com
Denna information är sådan information som GWS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08.00 CET.
27102016-pr-sv