GWS signerar partneravtal med Athena Risk Ltd

Global Warning System (GWS) meddelar att man signerat ett partneravtal med Athena Risk Ltd (Athena), ett konsultföretag inom risk- och säkerhetshantering, som erbjuder integrerade lösningar för riskbedömning och säkerhet till företag inom olika branscher globalt. Avtalet baseras på en affärsmodell för intäktsdelning.
GWS’ Safeture service är en personlig säkerhetstjänst som erbjuder kritisk information direkt i mobilen via en app som användaren laddar ner. Appen levererar viktig information och varningar i realtid om platsen där resenären befinner sig, och ger service och trygghet när människor är på resande fot. Athena är ett konsultföretag inom risk- och säkerhetshantering, som levererar tjänster inom analys, bedömning, planering och utbildning för alla branscher och sektorer i det globala näringslivet. Man specialiserar sig på att erbjuda stöd och assistans till personal och organisationer som arbetar i, eller reser till utvecklingsländer och tillväxtmarknader. Avtalet med GWS är skrivet på två år med möjlighet till förlängning. Athena kommer att integrera Safeture Pro i sin tjänsteportfölj och sälja den under varumärket ”Travel Guardian”.

Aaron Williamson, CEO på Athena, kommenterar avtalet:

“Vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder de bästa och mest pålitliga tjänsterna, och vi har satt upp höga standarder. Baserat på våra kunders behov och deras riskexponering, så har vi beslutat oss för Safeture Pro, som vi anser både uppfyller våra kvalitetskrav och våra kunders efterfrågan på hög säkerhet och trygghet när de reser.”

Athenas team består av före detta militär personal från USA och Storbritannien, med omfattande erfarenhet från säkerhetsbranschen. ”GWS ser avtalet med Athena och deras mycket välrenommerade team som ett kvalitetstecken”, säger Andreas Rodman, VD på GWS, och sammanfattar: ”vi har kontinuerligt arbetat med att etablera våra tjänster i säkerhetsbranschen, och det här avtalet är ytterligare ett bevis på att vi fyller marknadens efterfrågan och behov genom att lyssna på och anpassa oss till våra kunder.”

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Advisor.
För ytterligare information se www.globalwarningsystem.com eller kontakta GWS VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com
 Denna information är sådan information som GWS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl. 08.00 CET.

Om Athena
Athena hjälper organisationer och företag med en integrerad plattform för riskbedömning och säkerhet, som möjliggör trygghet och aktivt skydd för anställda och tillgångar vid etablering i tillväxtregioner eller instabila områden. Athena ger råd till företag om potentiella risker förknippade med affärsutveckling globalt, genom att integrera expertis i företagsstrukturerna eller via konsulttjänster som täcker hela spektrumet för riskhantering. Athena följer riktlinjer och processer för BS ISO (31000:2009) avseende riskhantering. Företagets huvudkontor ligger i Newcastle, England.

 GWS_Athena_PR_SVFinal