GWS släpper säkerhetsappen Safeture till privatpersoner

GWS Production AB (GWS) lanserar appen Safeture för privatpersoner på den svenska marknaden. Safeture är en personlig mobilbaserad säkerhetstjänst som i realtid informerar och uppdaterar användaren om händelser som kan påverka en persons reseplaner och säkerhet. Safeture har hittills endast varit tillgängligt för storföretag.

Idag släpper GWS första versionen av sin App Safeture till privatmarknaden. Safeture håller resenärer uppdaterade om händelser i en region vilket förenklar resandet – som till exempel att personen inte missar ett flyg på grund av tågstrejk eller liknande och Safeture gör det också möjligt att undvika orosområden. I appen finns relevanta nödnummer i alla länder och med en knapptryckning blir man kopplad till rätt instans. Appen är gratis att använda under en månad varefter användaren kan välja olika betalningsmodeller.
“Det känns fantastiskt roligt att idag kunna lansera Safeture till privatpersoner i Sverige, information som hittills endast varit tillgänglig för anställda på stora företag. För att få feedback och dra lärdom från våra användare begränsar vi lanseringen till vår hemmamarknad Sverige. Den internationella lanseringen kommer att ske i samband med att vi släpper vår Androidversion av Safeture” säger Andreas Rodman, VD, GWS Production AB.
Safeture-appen är nedladdningsbar för alla iPhoneanvändare i App Store och kommer snart även för Android.
Information som levereras genom resenärens mobiltelefon:

  • Landsinformation skickas så snart användaren anländer till ett nytt land. Denna inkluderar aktuell säkerhetsrelaterad information om landet, inklusive larmnummer, senaste hot och incidenter, risk-klassificeringar och allmän bakgrundsinformation.
  • Säkerhetsvarning skickas när någon incident inträffar som kan ha betydelse för resenärens säkerhet. Dessa meddelanden är färgkodade och innehåller viktig information om vad som hänt och hur man bör agera.
  • Delning av resenärens position till familj och vänner som visas i realtid på en karta.
  • SMS-kommunikation som är särskilt utformad för att göra det möjligtatt kommunicera i skadade eller överbelastade mobilnät.
  • SOS-nummer finns lättillgängligt för omedelbar kontakt med lokala nödnummer.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser åt Bolaget.
För ytterligare information se www.safeture.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com

Global Warning System möter ett växande behov av att skydda anställda och familjemedlemmar på resa, genom att spåra och ge värdefull information i realtid om katastrofer och andra hot som kan påverka resenären. Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.