GWS startar upp dotterbolag i Singapore för att förstärka närvaron i Asien

GWS (Global Warning System) etablerar nu ett dotterbolag, GWS Production (Singapore) Private Limited, i Singapore, för att komma närmare marknaden och kunderna. Sedan tidigare har bolaget ett försäljningskontor i Kuala Lumpur, Malaysia, men ser att kundernas behov kräver lokal närvaro även i Singapore.
GWS’ har utvecklat tjänsten Safeture, en personlig säkerhetstjänst som erbjuder kritisk information direkt i mobilen via en app som användaren laddar ner. Appen levererar viktig information och varningar i realtid om platsen där resenären befinner sig, och ger service och trygghet när människor är på resande fot. I den globala försäljningsstrategin för Safeture, har bolaget identifierat lokal närvaro som en kritisk framgångsfaktor för att växa på den dynamiska asiatiska marknaden. Sedan tidigare har bolaget ett försäljningskontor tillsammans med lokala partners i Malaysia, men i dialog med större potentiella kunder har bolaget också beslutat att etablera sig i Singapore med ett helägt dotterbolag. Andreas Rodman, VD på GWS, beskriver bakgrunden till etableringen:

”Våra kunder vill ha lokal närvaro med support harmoniserad med deras egen tidszon och språkområde, och på det här sättet kan vi ge dem ännu bättre och effektivare service. Dessutom föredrar kunderna att skriva avtal med lokala aktörer som lyder under singaporiansk lag. Singapore är ett mycket viktigt nav i den asiatiska regionen och näringslivet där, och vi vill ta vara på den dynamiken. Det är genom dialog med kunder på plats, som vi har dragit slutsatsen att vi har behov av att etablera ett dotterbolag, men som givetvis är tätt knutet till moderbolaget i Sverige. En av våra anställda i Sverige flyttar i slutet av sommaren ner till Singapore för att driva försäljningen lokalt.”

Dotterbolaget startar sin verksamhet under mitten av april, med fokus på framför allt samarbeten och avtal med globala Asien-baserade kunder inom säkerhet, försäkring och telekom.

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.
För ytterligare information om tjänsten se www.globalwarningsystem.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com