GWS strukturerar organisationen för ökat säljfokus

Global Warning System (GWS) meddelar att man kommer att lägga ökat fokus på försäljningen i Nord- och Sydamerika. VP Sales and Marketing Morgan Widung får en ny tjänst som Head of Sales Americas för att öka försäljningen specifikt inom detta område. Morgan Widung har omfattande erfarenhet av försäljning på denna geografiska marknad.
GWS har under året flyttat fram positionerna geografiskt, och har öppnat säljkontor i Brasilien, Malaysia samt startat ett dotterbolag i Singapore. Försäljningsframgångar har uppnåtts med ett ökat geografiskt fokus. Nu tar man nästa steg och dedikerar säljresurser till Nord- och Sydamerika genom att ge Morgan Widung, tidigare VP Sales och Marketing, ett specifikt ansvar för att utveckla försäljningen på dessa marknader. Morgan Widungs nya titel blir Head of Sales Americas.
Andreas Rodman, VD, som kommer att kliva in som övergripande ansvarig för försäljning, kommenterar organisationsförändringen:

”Vi är en resurseffektiv organisation med ett globalt upppdrag. Vi ser att vi behöver lägga extra fokus på vår försäljning i Nord- och Sydamerika, och den som har allra bäst kompetens här är Morgan Widung. Nu skapar vi förutsättningar för att han skall kunna fokusera, samtidigt som vi också har förstärkt organisationen med en renodlad marknadstjänst. På så sätt ser vi att vi med ökat fokus kan få allra bäst effektivitet i våra aktiviteter.”

Morgan Widung tillträder sin nya tjänst omedelbart.
Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Advisor.
 För ytterligare information se www.globalwarningsystem.com eller kontakta GWS VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com
Denna information är sådan information som GWS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2/9 2016 kl. 13.00 CET.