GWS teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 nyttjade till cirka 98,5 %

Den 9 december 2015 avslutades nyttjandeperioden för GWS Production AB:s (GWS) teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2. 2 723 545 teckningsoptioner av serie TO 1 och 960 374 teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjades, innebärande en total nyttjandegrad om cirka 98,5 %. Genom teckningsoptionerna tillförs därmed GWS cirka 38,4 MSEK efter emissionskostnader.

Totalt nyttjades 3 683 919 teckningsoptioner, innebärande att 3 683 919 nya aktier kommer att registreras hos Bolagsverket. GWS tillförs därmed cirka 38,4 MSEK (efter emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK). Antalet aktier i GWS efter registrering hos Bolagsverket kommer att uppgå till 14 248 033 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 139 842,64 SEK.

Vi är oerhört nöjda med det stora deltagandet och vill tacka samtliga som nyttjat teckningsoptioner. Genom det kapital som inbringas får vi rätt finansiella förutsättningar att fokusera på ett högt tempo i vår internationella expansion, och på att säkra en produktutveckling och teknik i framkant. Vi har ett fantastiskt erbjudande med starka produkter som vi ser en stor efterfrågan på, och vi kommer att arbeta hårt för att befästa vår position och etablera oss som den globalt ledande aktören inom mobilbaserade person- och resesäkerhetslösningar, säger GWS VD Andreas Rodman.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om GWS, vänligen kontakta:
Andreas Rodman, VD
Telefon: +46 (0) 708 – 10 13 16
E-post: andreas.rodman@globalwarningsystem.com

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.

För ytterligare information om tjänsten se www.safeture.com