Information om budpliktsbud från Adma Förvaltnings AB

Adma Förvaltnings AB (”Adma”), ett bolag som är helägt av Greg Dingizian, har idag offentliggjort det budpliktsbud avseende Safeture AB (”Safeture”) som aviserades den 8 oktober 2019 (”Erbjudandet”). Erbjudandet omfattar samtliga utestående aktier i Safeture. Aktierna i Safeture är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till det pressmeddelande varigenom Erbjudandet offentliggjordes som hålls tillgängligt på www.admaforvaltning.se. Pressmeddelandet och övriga information som offentliggörs i anledning av Erbjudandet kommer också att hållas tillgängligt på Safetures hemsida, www.safeture.com.

Adma har angett att en erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 1 november 2019 samt att acceptfristen i Erbjudandet beräknas inledas omkring den 4 november 2019 och avslutas omkring den 25 november 2019
Styrelsen för Safeture kommer nu utvärdera Erbjudandet och kommer att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen för Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta ordförande i Safetures styrelse: Semmy Rülf +46-709312730
  
Om Safeture AB
 Safeture grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Företaget erbjuder en unik plattform: Safeture Enterprise, vilket är det nya, kompletta sättet att hantera medarbetarnas säkerhet med hjälp av toppmodern teknik. Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: +46 8-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se.