Kommuniké från extra bolagsstämma den 10 januari 2020 i Safeture AB

Idag, den 10 januari 2020,  hölls extra bolagsstämma i Safeture AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Nyval av ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslöt att välja Pontus Kristiansson och Christian Lindgren som ordinarie ledamöter i Safeture AB.
Pontus Kristiansson, född 1971, har en MSc Engineering examen från LTH och arbetar idag som strategikonsult för Altaverita AB. Han har en mångårig erfarenhet av styrelsearbete såsom styrelseordförande i Realinvest AB, styrelseledamot i Kollektiva Innovation Studios AB, styrelseledamot i IKANO Försäkring AB, styrelseledamot i Avail Intelligence AB samt styrelseledamot i Digitana.

Christian Lindgren, född 1974, har studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och arbetar idag som VD på Adma Förvaltning. Lindgren har en lång erfarenhet från roller som ekonomichef samt administrativ chef för bolag som HSB Malmö, Sparbanken Syd, Meaning Green samt CFO och sedemera VD på Active Capital AB. Lindgren har även uppdrag  som styrelseledamot i Doxa AB och Raw Food House FANI AB.

Samtidigt lämnar grundaren Lars Lidgren styrelsen i Safeture AB. Lidgren avyttrade i december 2019 en större del av sitt aktieinnehav i bolaget till Adma Förvaltnings AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Magnus Hultman, +46 (0) 706 – 00 46 88 magnus.hultman@safeture.com

Om Safeture AB

Safeture (tidigare GWS Production) grundades 2009 efter erfarenheten från en global SARS-epidemi, 2004 tsunaminen i Indiska oceanen och terrorattackerna i Mumbai. Företaget erbjuder en unik säkerhetsplattform: Safeture, vilket är det nya, kompletta verktyget för att garantera medarbetarnas säkerhet med hjälp av toppmodern teknik. Safetureaktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare, tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se