Kommuniké från extra bolagsstämma den 20 september 2019 i Safeture AB

Idag, den 20 september 2019, hölls extra bolagsstämma i Safeture AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om godkännande av överlåtelser av aktier i Travelogix Ltd.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelser av samtliga bolagets aktier i det delägda dotterbolaget Travelogix Ltd. Det totala vederlaget uppgår till 375 000 pund (cirka 4,4 miljoner kronor). Försäljningen kommer att ge ett likviditetstillskott om cirka 4,4 miljoner kronor (före transaktionskostnader) till bolaget samt medföra en bokföringsmässig reavinst om cirka 1,3 miljoner kronor (före transaktionskostnader). Tillträde enligt avtalet är vilkorat av godkännande vid stämman. Då stämman nu beslutat att godkänna transaktionen planeras tillträde i transaktionen att ske efter stämman.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Safeture AB
VD Magnus Hultman
Mobil: +46 (0) 706 – 00 46 88
E-post: magnus.hultman@safeture.com
www.safeture.com

Om Safeture AB
Safeture (tidigare GWS Production) grundades 2009 efter erfarenheten från en global SARS-epidemi, 2004-tsunaminen i Indiska oceanen och terrorattackerna i Mumbai. Företaget erbjuder en unik säkerhetsplattform: Safeture, vilket är det nya, kompletta verktyget för att ta kontroll över medarbetarnas säkerhet med en toppmodern teknik. Safeture-aktien är noterad på Nasdaq First North i Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare, tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.