NASDAQ OMX har godkänt GWS Production AB för listning på First North

Genom den framgångsrika emissionen har GWS Production AB (”GWS”) uppfyllt kraven för listning på First North och bolaget har nu erhållit ett formellt godkännande från NASDAQ OMX. 
Första handelsdag för aktier och teckningsoptioner (TO 1) på First North är beräknad till den 15 oktober 2014.
För ytterligare information kontakta VD Andreas Rodman, 0708 – 10 13 16 eller andreas.rodman@globalwarningsystem.com