Nulägesrapport för GWS Production AB

GWS möter ett växande behov av att skydda resenärer, genom att spåra och ge värdefull information i realtid om katastrofer och andra hot. Bolaget har på kort tid bland annat tecknat avtal med såväl G4S som ERV (Europeiska) och ger i denna rapport en samlad överblick av verksamheten och framtiden.

Kort om GWS (Global Warning System)

I dagens informationssamhälle är personsäkerhet ett växande marknadssegment med få fullgoda säkerhetslösningar. Varningar från myndigheter om hot och katastrofer går vanligtvis främst ut via TV och radio, en metod som ur till exempel ett tidsperspektiv gör att personer i farozonen har svårt att meddelas tillräckligt snabbt. GWS tillhandahåller en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst för såväl privatpersoner som företag som vill skydda sina anställda när de reser. Genom GWS tjänst – Safeture – informeras användaren i realtid. GWS är, enligt styrelsens bedömning, tekniskt världsledande inom området. Bolaget grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai, där människor kunde varnats tidigare och fått mer information. 

VD Andreas Rodman har ordet

– GWS har på kort tid tagit tätposition på en växande framtida miljardmarknad. Det grundläggande arbete som genomförts sedan bolaget bildades har gjort att vi arbetar vidare från en stabil plattform. Därmed har vi även gjort det möjligt att på ett både snabbt och effektivt sätt kunna rulla ut verksamheten internationellt, något som redan gjort att vi kunnat skörda de första stora frukterna – de globala avtal som tecknats med ERV och G4S.
 
Gällande ovanstående avtal är det viktigt att påpeka att det är en viss förskjutning från det att nya samarbeten inleds till att alla ”komponenter” är på plats. Därigenom vill jag ha sagt att vi räknar med att se större intäktseffekter under 2016 och framåt, men att vår övertygelse är att vi redan under det avslutande kvartalet 2015 kommer att se att intäkterna påverkas positivt. Det är även viktigt att poängtera att både G4S och ERV med deras enorma kundbaser har valt GWS som deras exklusiva leverantör. Sammantaget är ovanstående aktörer av sådan dignitet att GWS genom ett lyckat samarbete tar ett stort kliv och gör det realistiskt möjligt att bli en av de största globala leverantörerna inom området mobilbaserade, personliga säkerhetstjänster. Vi har genom avtalet med ERV skaffat oss en bas av cirka 7 000 000 konsumentanvändare och har därmed med råge uppnått vår målsättning som var att inom ett år från genomförd listning på First North uppnå 2 000 000.
 
Genom att ha knutit till oss bolag av ovanstående kaliber har vi bevisat att vårt koncept håller. Detta är viktigt inte minst därför att två globala aktörer nu har visat vägen, vilket kommer att underlätta och vara en fördel i vår kontakt med framtida kunder. Gällande G4S och ERV vill jag även nämna att vi i samband med integrationsarbetet anpassar vår plattform för att lättare genomföra framtida integrationer med nya kunder.
 
Vi befinner oss i inledningen av en internationell expansion. Vår målsättning är givetvis att våra befintliga avtal ska växa över tid, samtidigt som vi avser fortsätta hålla hög takt i det pågående expansionsarbetet och knyta till oss ytterligare partners inom andra vertikaler och regioner. En viktig faktor i detta arbete är att växande användarvolymer inte påverkar vår kostnadsbild i väsentlig omfattning, vilket således innebär att en betydande hävstångseffekt kan infinna sig vid snabb tillväxt av antalet användare. Med det arbete vi redan nu gjort och med de avtal vi har i ryggen står GWS väl positionerade när vi nu tagit klivet in i en direkt säljinriktad fas. 

 
Siktet inställt på global expansion – avtal tecknade med två internationella jätteaktörer

GWS har de senaste månaderna ingått strategiska partneravtal med både G4S och ERV (Europeiska), vilket öppnar upp två viktiga segment i bolagets arbete med en planerad expansion: säkerhetsbranschen och försäkringsbranschen. För GWS syftar avtalen främst till att nå ut brett med bolagets tjänst Safeture.
G4S
I slutet av april meddelades att GWS tillsammans med G4S undertecknat ett globalt avtal för att gemensamt adressera den globala marknaden för personsäkerhetslösningar med GWS tjänst Safeture Business Solution. Det undertecknade avtalet är ömsesidigt exklusivt och inkluderar en affärsmodell för intäktsdelning. Avtalet innebär att G4S har valt GWS som global och enskild leverantör av personsäkerhetslösningar i alla de cirka 120 länder G4S i dagsläget är aktiva i. Samarbetet ger GWS en intäktsandel av såväl existerande som framtida kundbas. Avtalet är en viktig milstolpe för GWS marknadsutveckling. De kortsiktiga intäkterna är svåra att förutse, samtidigt som styrelsen i GWS bedömer att den långsiktiga effekten av partnerskapet sätter bolaget i en offensiv position som möjliggör att man kan tillgodogöra sig en väsentlig del av denna växande framtida miljardmarknad.
ERV (Europeiska)
I juni tecknade GWS avtal med ERV, en av de största specialiserade aktörerna i Europa för privat- och tjänstereseförsäkringar. Avtalet innefattar i korthet att ERV lanserar GWS app och resesäkerhetsinformation till sina försäkringstagare baserat på GWS tjänst Safeture som kompletteras med ERV-specifikt innehåll. ERV kommer att erbjuda sina kunder tjänsten som en del i sitt reseförsäkringserbjudande.
Det initiala garanterade ordervärdet på 15 miljoner kronor omfattar utveckling och drift för en första utrullning av en app baserad på Safetures teknologi till initialt cirka sju miljoner försäkringstagare. GWS målsättning är att från de initialt cirka sju miljoner abonnenterna växa vidare genom ERV:s globala verksamhet för att därigenom utöka användarskaran ytterligare. Styrelsen ser i dagsläget bland annat möjligheter att utöka samarbetet till aktiviteter utanför Europa. För att ge en bild av det globala bolaget ERV:s storlek kan bland annat nämnas att de ingår i Munich Re som omsätter cirka 450 miljarder kronor om året och har cirka 2 500 miljarder kronor i tillgångar. ERV är ett helägt dotterbolag via ERGO och är därigenom den interna specialisten på reseförsäkringar.

 

GWS produkter

GWS tillhandahåller en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst för såväl privatpersoner som företag. GWS tjänst finns i olika utförande beroende på målgrupp:
Safeture
Riktar sig till konsumentmarknaden (privatpersoner). Safeture-appen för privatpersoner finns för plattformarna Android och Iphone. Safeture ger användaren möjlighet att via en så kallad Track Me Now-funktion låta valfria personer följa användarens position virtuellt. Safeture innehåller även en automatisk översättningsmöjlighet av lokalinformation och alerts till 90 olika språk samt flera andra funktioner.
Safeture Business Solution
Riktar sig till företagsmarknaden. Safeture Business Solution innefattar två säkerhetsverktyg: Safeture Pro-appen och ISO-systemet (Safeture Instant Security Overview). Appen säkerställer personlig säkerhet åt den anställde användaren. ISO-systemet ger bolagets säkerhetspersonal en plattform för åtkomst till realtidsinformation och data om den person som reser. Genom ISO ges bland annat åtkomst till en patenterad positioneringsteknologi (för lokalisering av resenären), möjlighet att kommunicera direkt med resenären, samt tillgång till specifik data och statistik om resenären och det område densamma befinner sig i. 

Om GWS Production AB och Safeture

GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.
För ytterligare information om tjänsten se www.safeture.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com