Nyemission inför planerad listning på First North

Styrelsen för GWS Production AB beslutar om nyemission inför planerad listning på First North

Styrelsen i GWS Production AB (”GWS”) har beslutat att, i enlighet med bemyndigandet på extra bolagsstämma den 13 augusti 2014, genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner under augusti-september 2014. Den planerade emissionen innebär att bolaget kan tillföras högst cirka 20 miljoner SEK genom aktier i ett första steg och ytterligare högst cirka 30 miljoner SEK genom teckningsoptioner i ett senare skede. Totalt kan bolaget tillföras cirka 50 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. GWS har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12 miljoner SEK motsvarande cirka 60 % av den initiala emissionslikviden.

Emissionen riktar sig till allmänheten i syfte att tillföra bolaget expansionskapital samt ytterligare sprida ägandet i bolaget inför en planerad listning på NASDAQ OMX First North Sweden (”First North”) under fjärde kvartalet 2014. Genomförandet är villkorat av att GWS godkänns för listning. Granskningsprocessen hos NASDAQ OMX är inledd.

I samband med emissionen kommer bolagets representanter att delta i ett antal informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner.

Om GWS Production AB

GWS grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget tillhandahåller en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka resenären – ”Global Warning System”. Global Warning System består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon:

  • Landsinformation skickas så snart som användaren anländer till ett nytt land. Denna inkluderar aktuell säkerhetsrelaterad information om landet, inklusive larmnummer, senaste hot och incidenter, risk-klassificeringar och allmän bakgrundsinformation.
  • Säkerhetsvarning skickas när någon incident inträffar som kan ha betydelse för resenärens säkerhet. Dessa meddelanden är färgkodade och innehåller viktig information om vad som hänt och hur man bör agera.
  • Spårning av resenären kan visas i realtid på en karta på detaljerad adress. Systemet rapporterar användarens position en gång i timmen (en gång i minuten under en timme om resenären använt SOS-knappen).
  • SMS-kommunikation som är särskilt utformad för att förbättra möjligheten att kommunicera i skadade eller överbelastade mobilnät.
  • SOS-nummer finns lättillgängligt för omedelbar kontakt med lokala nödnummer och – för företagskunder – omedelbar kontakt med interna säkerhetsorganisationen.
  • Skicka position gör att systemet känner till resenärens exakta position vid en viss utsatt tidpunkt. I vissa situationer (till exempel förlust av dataanslutning, eller vid direkt hot) är det viktigt att kunna skicka exakt position.

Bolaget har, i samarbete med ett större svenskt säkerhetsbolag, lanserat en första tjänst till företag vilket inneburit att GWS har flera stora svenska företag som användare. Med nöjda referensanvändare och bevisad funktion avser nu bolaget att öka fokus på försäljning och marknadsföring för att etablera tjänsterna internationellt och även lansera en tjänst till konsumentmarknaden, en marknad som bedöms vara betydligt större än företagsmarknaden. För konsumentmarknaden förs idag dialoger med både försäkringsbolag och teleoperatörer.

”Med en tekniskt och innehållsmässigt väl fungerande tjänst vill vi nu bygga ut vår säljorganisation för att kunna bearbeta de stora globala/internationella tjänsteföretagen, som vi ser som framtida partners. Dessa stora företag kommer att vara vår kanal till marknaden och vi kan därigenom ta vara på den stora marknadspotentialen på ett effektivt sätt. För att behålla vår tekniska ledarposition kommer vi fortsätta att lägga en del resurser på att förfina och utveckla vår tjänsteplattform samt att bibehålla vår kvalitativa omvärldsbevakning med innehåll till tjänsten. Med emissionen och den planerade listningen kan vi nu gå in i nästa spännande fas i vår verksamhet – att säkra en ledande marknadsposition”, säger Andreas Rodman, VD, GWS Production AB.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Certified Adviser till bolaget i samband med emissionen och den planerade listningen på First North.

Investerarträffar

Investerarträffarna är kostnadsfria och det kommer att bjudas på lättare förtäring.
• 28 augusti 2014 klockan 17:00 – Investerarträff, Långa Längan i Bjärred
För anmälan till eller ytterligare information om ovanstående investerarträff:
http://hcngroup.se/investerartraff-28-augusti/
• 2 september 2015 klockan 12:00 – Investerarlunch i Lund – Medicon Village, Gamla Gästmatsalen, Scheelevägen 2 Lund, huvudentrén konferenscentrum (kostnadsfri, begränsade platser).
• 3 september 2015 klockan 18:00 – Investerarträff i Stockholm – Scandic Klara, Slöjdgatan 7.
För anmälan till eller ytterligare information om ovanstående informationsträffar, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
E-post: anmalan@sedermera.se
Telefon: 0431-47 17 00
För frågor om nyemissionen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

Prospekt och anmälningssedel

Fullständiga villkor och anvisningar presenteras i prospektet som finns tillgängligt via bolagets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.globalwarningsystem.com samt www.sedermera.se). 4-sidig informationsbroschyr och anmälningssedel kommer att publiceras senast i samband med att teckningstiden inleds.

För ytterligare information kontakta VD Andreas Rodman, 046 – 38 67 50 eller andreas.rodman@globalwarningsystem.com