Övertecknad emission inför planerad listning på First North

Den 11 september 2014 avslutades teckningstiden i GWS Production AB:s (”GWS”) listningsemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner (TO 1). Det var ett stort intresse för emissionen som blev övertecknad. Genom emissionen nyemitteras 2 780 000 aktier och 2 780 000 teckningsoptioner. GWS tillförs därmed initialt cirka 20 miljoner SEK och cirka 290 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut till tecknarna idag den 16 september 2014.

”Jag vill passa på att hälsa alla nya aktieägare välkomna. Det är mycket glädjande att vi nu kan arbeta vidare med våra strategier för att expandera internationellt”, säger Andreas Rodman, VD, GWS Production AB.

Planerad listning på First North
Första handelsdag för aktier och teckningsoptioner på First North är beräknad till den 15 oktober 2014.

Antal aktier och aktiekapital
När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i GWS att uppgå till 9 603 740 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 768 299,20 SEK. Härutöver finns 2 780 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 samt ytterligare 16 500 teckningsoptioner (TO 0).

Villkor för teckningsoptioner (TO 1) i sammandrag
Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 7,20 – 10,80 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First Norths officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 18 november – 9 december 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 4 december 2015.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Certified Adviser till bolaget i samband med emissionen och den planerade listningen på First North.

För frågor om emissionen kontakta:
Sedermera Fondkommission 
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information kontakta VD Andreas Rodman, 0708 – 101316 eller andreas.rodman@globalwarningsystem.com