Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden för GWS teckningsoptioner av serie TO 1 pågår till och med den 9 december 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 7 december 2015. Innehavare av teckningsoptionerna äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i GWS till en kurs om 10,66 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget cirka 39,9 MSEK före emissions­kostnader.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 9 december 2015 och ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske vecka 53, 2015. Mer information och instruktioner för nyttjande finns att tillgå via följande länk:
http://www.sedermera.se/aktuella-emissioner/gws/

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptionerna

  • Nyttjandeperiod inleddes: 18 november 2015.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 7 december 2015.
  • Nyttjandeperiod avslutas: 9 december 2015.
  • Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 9 december 2015.
  • Planerad kommunicering av utfall:51 2015.
  • Planerad omvandling av interimsaktier till aktier:53 2015.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om GWS, vänligen kontakta:
Andreas Rodman, VD
Telefon: +46 (0) 708 – 10 13 16
E-post: andreas.rodman@globalwarningsystem.com

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
 
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.
 
För ytterligare information om tjänsten se www.safeture.com