Safeture AB årsrapport 2022 publicerad

Årets resultat i korthet

ARR 41 MSEK

Årliga återkommande intäkter (ARR) ökade med 28 % jämfört med föregående år.

Omsättning 36 MSEK

Nettoomsättningen ökade med 34 % till 36 MSEK och bestod till 99% av licensintäkter.

Bruttomarginal 74%

Bruttomarginalen ökade med 4 procentenheter från 69% under 2021 till 74% under 2022.

Resultat -17 MSEK

Förlusten för 2022 minskade markant jämför med föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 (-23) MSEK vilket motsvarar en förlust på -48% (-87%) i relation till omsättningen.

 

HÖJDPUNKTER 2022

Januari

Safeture vinner en offentlig upphandling om ett fyraårigt ramavtal avseende travel risk management för den Europeiska Central Banken (ECB) i Frankfurt. I avtalet ingår också möjligheten att ansluta EU:s övriga centralbanker samt medlemmarna i Eurosystem Procurement Coordination Office (EPCO).

September

Safeture tar ett stort kliv på den franska marknaden i samband med tecknandet av ett samarbetsavtal med Amarante International, ett av Frankrikes ledande aktörer inom säkerhetsrådgivning.

Oktober

Safeture tecknar avtal med det danska analysföretaget Riskline om innehåll till företagets säkerhetsplattform.

Överenskommelsen är en viktig del i det fortsatta arbetet med en öppen plattform och möjlighet för användarna att välja en eller flera olika informationsleverantörer.

November

Safeture genomför en företrädesemission som tillförde bolaget 27,1 mkr före emissionskostnader.

VD HAR ORDET:

”Ett framgångsrikt år för Safeture”

2022 var ett omvälvande år, med händelser i vår omvärld som återigen satte fokus på behovet av lösningar som underlättar för verksamheter att vara ansvarsfulla arbetsgivare och skapa trygghet för medarbetarnas i deras vardag. För mig som VD för Safeture blev det ännu tydligare vilken potential vår plattform har.

Under året har Safetures affärsmodell bevisat sitt värde. Strategin att fokusera på vår plattform och samarbeta med partners föratt sälja den har accelererat vår tillväxt. Tillsammans levererar vi trygghet till tusentals verksamheter med miljontals medarbetare runt om i världen. Och vi agerar i linje med vår vision –att rädda liv och förhindra skada –samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar värld.

Det är också glädjande att notera att vi är på god väg mot Safetures finansiella mål, med stark tillväxt, stärkta bruttomarginaler och en snabbt växande ARR. Det gör att vi ser med tillförsikt på framtiden. Jag hyser gott hopp om att den nyemission som genomfördes under hösten 2022 ska bana väg för ett lönsamt och växande Safeture. Jag vill rikta ett tack till samtliga medarbetare för ett goda insatser och till våra partners förgott samarbete!

Magnus Hultman, VD för Safeture AB

Årsrapporten

För ytterligare information, besök safeture.com eller kontakta:

Safeture VD Magnus Hultman: +46 706 00 81 66. magnus.hultman@safeture.com

Om Safeture
Safeture AB (grundades 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) baserat i Sverige. Företaget erbjuder en komplett plattform designad för att hantera anställdas säkerhet och risk/krishantering, oavsett var de befinner sig. Genom ledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture risk- och assistansbolag att se till att deras kunder, globala företag och organisationer över hela världen kan skydda det som är viktigast – sina medarbetare. Safeture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker: SFTR). Redeye AB är certifierad rådgivare.