Safeture AB (publ) årsrapport 2021 publicerad

Annual recurring revenue (ARR) 32,2 MSEK

Ökade till 32,2 (23,8) MSEK vilket motsvarar en ökning på 35%.

Annual recurring revenue 99%

Annual recurring revenue som andel av nettoomsättningen ökade till 99 (90) %.

Nettoomsättning 26,8 MSEK

Ökade till 26,8 (21,5) MSEK vilket innebär en tillväxt på 24,4%.

Bruttomarginal 70%

Ökade till 70 (62) % för Q4 2021.

Rörelseresultat -23,2 MSEK

Förbättrades till -23,2 (-25,2) MSEK.

Höjdpunkter 2021

Den 25 januari genomförde Safeture en riktad nyemission om 38,6 MSEK. 4,6 miljoner aktier emitterades till kursen 8,40 SEK/aktie. De nya ägarna bestod av den USA-baserade institutionella investeraren Topline Capital Partners LP, Dragfast AB och Ninalpha AB.

Safeture ingick ett avtal med det amerikanska/EU-företaget Insured Nomads, ett försäkringsföretaget som fokuserar på distansarbetare, digitala nomader, expats och resenärer. Inledningsvis löper avtalet på tre år och ger Safeture garanterade intäkter om 500 KUSD.

I slutet av Q2 tecknade Safeture tillsammans med SPS, ett internationellt säkerhets- och assistansföretag, ett avtal värt 383 KEUR med ett icke namngivet stort tyskt företag. Kontraktet innebär att Safeture-plattformen rullas ut till 60 000 anställda över hela världen.

Under Q2 skapade Safeture ett nytt kommersiellt team. I denna satsning har Nicola Dolovski utsetts till Commercial Director med ansvar för försäljning och kundutveckling. Dolovski kommer senast från Parkster där han ledde marknadsförings- och försäljningsorganisationen.

I slutet av Q3 lanserade Safeture tillsammans med Aon, ett ledande globalt konsult- och serviceföretag, ett gratis granskningsverktyg för nya ISO 31030 som snabbt och enkelt kontrollerar hur väl företag uppfyller det nya vägledningsdokumentet. ISO 31030 kommer sannolikt att bli riktmärket för standarder för hantering av reserisker.

Under Q4 vann Safeture, tillsammans med sin partner Falck Global Assistance, en offentlig upphandling för ett fyraårigt ramavtal avseende reseriskhantering för Europeiska centralbanken (ECB) i Frankfurt, Tyskland. Avtalet öppnar också möjligheten att ansluta sig till andra institutioner, såsom Eurosystemets centralbanker och andra medlemmar av Eurosystemets Procurement Coordination Office (EPCO).

I Q4 lanserade Safeture också ett samarbete med det globala risk- och säkerhetsföretaget G|24 i Australien. Partnerskapet innebär att Safeture har fått i uppdrag att leverera en integrerad plattform för riskreducering och incidenthantering, Global Alert by Safeture, för G|24.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Safeture AB. VD Magnus Hultman. +46 706 00 81 66

Safeture (grundades 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) baserat i Sverige. Företaget erbjuder en komplett molnbaserad plattform designad för att hantera anställdas säkerhet och risk / krishantering. Genom världsledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture mer än 3 500 företag och organisationer att skydda det som är viktigast – deras anställda. Safeture ger företag förmågan att effektivt automatisera säkerhet och säkerhet och samtidigt integrera programvaran för att bli en naturlig del av deras interna processer.

Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market, Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare. Ph: +46 8-463 83 00 E-post: certifieradviser@penser.se.