Safeture AB (publ) årsrapport 2023 publicerad

Årets resultat i korthet

ARR 53,5MSEK

Årliga återkommande intäkter (ARR) ökade med 30% jämfört med föregående år.

Omsättning 49 MSEK

Nettoomsättningen ökade med 37% till 48,9 MSEK och bestod till 95% av licensintäkter.

Bruttomarginal 78%

Bruttomarginalen ökade med 4 procentenheter från 74% under 2022 till 78% under 2023.

Resultat -6,5 MSEK

Förlusten för 2023 minskade markant jämfört med föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgick till -6,5 (-17,1) MSEK vilket motsvarar en förlust på -13% (-48%) i relation till omsättningen.

 

HÖJDPUNKTER 2023

Januari

Safeture ISO 27001-certifierat för informationssäkerhet. Safeture har under många år arbetat med högsta möjliga informationssäkerhet och är nu också certifierat enligt ISO 27001. Ett ledningssystem för informationssäkerhet som hjälper företag att hantera bland annat säkerheten för personuppgifter och information från tredje part.

Mars

Safeture byter Certified Advisor.

Redeye AB tillträder som Certified Adviser den 1 mars 2023.

Juli

Safetures säkerhetslösningar blir standard för ännu ett globalt företag. Safetures partner Falck Global Assistance har tecknat avtal med ett europeiskt ledande företag inom teknik, design och rådgivning, om en säkerhetslösning som ger bolagets 19 000 anställda tillgång till Safetures plattform. Ordervärdet är cirka 3 miljoner kronor för Safeture under den treåriga avtalsperioden.

November

Safeture expanderar sin partneraffär med The Inkerman Group, en välrespekterad global leverantör av risk- och säkerhetslösningar.

Safeture signerar ett 3-årsavtal med ett av världens största försäkringsbolag. Safeture kommer att vara en del av bolagets premium erbjudande och ersätta dagens lösning. Avtalet är ett av de i särklass största i Safetures historia.  

December

Safeture meddelar ett nytt partnerskap med Castor Vali Group. Genom partnerskapet kommer Safeture att stärka Castor Vali’s serviceutbud med högsta möjliga informationssäkerhet och världsledande teknologi.

VD HAR ORDET:

Ett framgångsrikt år – Safeture närmar sig de finansiella målen

Även under 2023 levererade Safeture enligt plan, eller till och med bättre än plan. I en värld där normaltillståndet dessvärre är turbulent på makronivå, visar Safeture vikten av att kunna vara förberedd, populärt kallat Risk Management. Vår tekniska plattform är en del av detta, med fokus på People Risk Management, det vill säga att skydda medarbetare från eventuella risker.

Safeture har den tekniska lösningen som gör det möjligt för våra partners att utföra sitt viktiga arbete. Våra partners är bolag inom säkerhet, medicinsk assistans och försäkring med den gemensamma nämnaren att de är ”first responders”, med andra ord de som svarar allra först när en situation uppstår.

Om ett krig bryter ut, en bomb briserar, en jordbävning eller en brand inträffar så är Safeture plattformen som kommunicerar vad som inträffat och hur allvarlig händelsen är. Med hjälp av Safeture kan man se vilka medarbetare som påverkats och direkt börja arbetet med att lokalisera och kommunicera med dem som först behöver hjälp. Vår vision är att rädda liv och förhindra skada, samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar värld.

Det är en arbetsgivares ansvar att säkerställa ett skydd för sina medarbetare. På engelska kallas det Duty of Care och är ett område som gått från att enbart gälla resenärer till att idag vara mycket mer heltäckande. I linje med detta utvecklar vi hela tiden vår plattform tillsammans med våra partners. Safetures positionering gör att vi kan skala vår verksamhet, nå fler företag och organisationer globalt. Vi har användare i nästan samtliga länder på planeten och hjälper våra partners att lyckas i sitt arbete på global nivå.

Safeture är, efter ett framgångsrikt och starkt 2023, nu nära våra uppställda finansiella mål. Att tillväxt, en ökad bruttomarginal och lönsamhet är inom räckhåll, gör att vi kan se ljust på framtiden och börja förbereda oss för nya spännande målsättningar samt säkra vår plats som världsledande, oberoende och global plattformsleverantör till tjänsteföretag inom säkerhets- eller medicinsk assistans.

Jag vill rikta ett tack till alla medarbetare för goda insatser och till våra partners för gott samarbete!

Magnus Hultman, VD för Safeture AB

Hela rapporten

För ytterligare information, besök safeture.com eller kontakta:

Safeture VD Magnus Hultman: +46 706 00 81 66. magnus.hultman@safeture.com

Om Safeture
Safeture AB (grundades 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) baserat i Sverige. Företaget erbjuder en komplett plattform designad för att hantera anställdas säkerhet och risk/krishantering, oavsett var de befinner sig. Genom ledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture risk- och assistansbolag att se till att deras kunder, globala företag och organisationer över hela världen kan skydda det som är viktigast – sina medarbetare. Safeture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker: SFTR). Redeye AB är certifierad rådgivare.