Safeture AB (publ) årsrapport 2020 publicerad

Sammanfattning av verksamhetsåret 2020

 • Återkommande intäkter för året uppgick till 19,3 (15,0) MSEK vilket motsvarar en ökning på 29% jämfört med föregående år samt 90% av bolagets omsättning.

 • Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 21,5 (17,9) MSEK. Koncernens nettoomsättning för 2019 är justerad med 5,0 MSEK för att reflektera avyttringen av fd dotterbolaget Travelogix. 
 • Rörelseresultatet för året uppgick för koncernen till -25,2 (-17,2) MSEK. 
 • Resultatet för året uppgick för koncernen till –25,5 (-14,8) MSEK. 
 • Likvida medel uppgick för koncernen till 1,3 (6,4) MSEK vid årets utgång. I januari 2021 genomfördes en nyemission och bolaget tillfördes 38,6 MSEK.
 • Resultatet per aktie på koncernnivå uppgick till -1,05 (-0,64) innan utspädning och -0,96 (-0,58) efter utspädning. 

 

Händelser i korthet under 2020

 • Under året har styrelsen för Safeture genomgått förändringar. Grundaren och tidigare styreseordförande Lars Lidgren valde att kliva av sitt styrelseuppdrag i början av året. I januari höll Safeture en extra bolagsstämma där Christian Lindgren och Pontus Kristiansson valdes in som ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna Sven Holmgren och Lisa Berg Rydsbo ställde inte upp för omval i samband med den ordinarie bolagsstämman.
 • I februari meddelade Safeture att företaget tagit fram en tjänst som hjälper arbetsgivare att få information om vilka anställda som befinner sig i riskområden för coronasmitta. 
 • Safeture lanserade i maj openupforbusiness.com, ett interaktivt verktyg  för att hjälpa besökare att se vilka COVID-19 begränsningar som gäller för specifika länder, för att kunna planera sin nästa affärs- eller familjeresa.
 • I maj beslöt styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman att genomföra en nyemission om 23,2 MSEK med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen övertecknades till 101 % och Safeture tillfördes nytt kapital i slutet av juni.
 • Under året lanserade ett antal nya funtioner i plattformen. Som exempel kan nämnas den nya Facility lösningen som möjliggör för Safetures kunder att få överblick och notifieringar av alla incidenter som inträffar i närheten av kundens kontor, fabriker, lager etc.
 • Under året har Safeture fortsatt att stärka sin säljorganisation med ett flertal rekryteringar både i Sverige men också i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland.
 • Trots ett år inramat av pandemins effekter har Safeture skrivit avtal med ett stort antal nya kunder såsom Swedfund, Formula E, Imperial Tobacco, International Paper och Rabobank. De två största ordrarna under 2020 kom från tyska Siemens, en order som var värd 767 KEUR, samt från försäkringsjätten Chubb som utökade samarbetet med Safeture, en utökning värd 2 MUSD.
 • Under året som gått har Safeture även skrivit avtal med ett antal större samarbetspartners. Amerikanska Exlog Global Inc inom risk- och krishantering samt brittiska Special Projects and Services Limited som specialiserat sig på säkerhet- och riskhantering är två exempel på partnerskap som under året levererat ordrar till ett sammanlagt värde på 784 KEUR.

 

Händelser efter periodens utgång

 • I januari genomförde Safeture en riktad nyemission om 38,6 MSEK till tre nya investerare, amerikanska institutionella investeraren Topline Capital Partners LP, Dragfast AB och Ninalpha AB.
 • I mars annonserade valberedningskommittén för Safeture sitt förslag till styrelsekandidater inför bolagsstämman i maj. Valberedningskommittén föreslår en utökning av styrelsen till sex medlemmar. Flemming Breinholt nomineras till ny styrelseordförande och Elisabeth Brevenson till ny ledamot av styrelsen. Nuvarande styrelseledamoten Adam Schatz har avböjt omval.

 

Hela rapporten

För ytterligare information, vänligen kontakta: Safeture AB. VD Magnus Hultman. +46 706 00 81 66

Safeture (grundades 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) baserat i Sverige. Företaget erbjuder en komplett molnbaserad plattform designad för att hantera anställdas säkerhet och risk / krishantering. Genom världsledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture mer än 3 500 företag och organisationer att skydda det som är viktigast – deras anställda. Safeture ger företag förmågan att effektivt automatisera säkerhet och säkerhet och samtidigt integrera programvaran för att bli en naturlig del av deras interna processer.

Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market, Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare. Ph: +46 8-463 83 00 E-post: certifieradviser@penser.se.