Safetures valberedning utsedd November 18 2019

Valberedningen i Safeture AB inför nästa årsstämma är nu konstituerad med följande personer: Greg Dingizian samt Lars Lidgren (största aktieägare) samt 

Semmy Rülf (styrelsens ordförande).

Semmy Rülf är valberedningens ordförande.

Valberedningens nästa möte är planerat till den 14 januari.

För ytterligare information, vänligen kontakta ordförande i Safetures styrelse: Semmy Rülf +46-709 312 730

Om Safeture AB

Safeture grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Företaget erbjuder en unik plattform: Safeture Enterprise, vilket är det nya, kompletta sättet att hantera medarbetarnas säkerhet med hjälp av toppmodern teknik. Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: +46 8-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se.