Safeture AB meddelar sista dag för handel med BTA

Safeture AB:s, org. nr. 556776-4674, (”Safeture” eller ”Bolaget”), företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 11 november 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 29 november 2022 och stoppdag är den 1 december 2022. 

Under perioden 28 oktober – 11 november 2022 genomförde Safeture en företrädesemission av aktier som tillförde Bolaget cirka 27,1 MSEK, före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen nyemitterades 9 033 933 aktier. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 29 november 2022 och stoppdag är den 1 december 2022. Aktierna beräknas distribueras till VP-konto/depå den 5 december 2022.  

Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Safeture till 39 147 043 aktier. Aktiekapitalet uppgår efter registreringen till 3 131 763,44 SEK.  

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta: 

Nordic Issuing AB 

Telefon: +46 (0)40 632 00 20 

E-post: info@nordic-issuing.se 

www.nordic-issuing.se 

För mer information om Safeture, vänligen kontakta: 

Magnus Hultman, VD 

Telefon: +46 (0) 706 00 81 66 

E-post: magnus.hultman@safeture.com

www.safeture.com