SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Revisor

Vid årsstämman 2020 valdes Ernst & Young AB till revisionsfirma för perioden till och med årsstämman 2022.