Vid årsstämman 2022 valdes Ernst & Young AB till revisionsfirma för perioden till och med årsstämman 2023.