SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Safeture som investering

Safeture är den ledande internationella leverantören av ERCM-lösningar (Employee Risk and Crisis Management). Över 3 500 företag använder sig av Safetures molnbaserade personal- och mobilitetsplattform. Vi har nu en aggressiv expansionsstrategi för att växa globalt genom en partnerskapsstrategi och förväntar oss nå 100 miljoner kronor i omsättning 2022 med 90% bruttomarginal.

1. Ledning med track reckord från att skala bolag globalt

 • Långsiktiga mål om att upprätta Safeture som en världsledande SaaS plattform för anställdas säkerhet
 
 • Etablera Safeture som ett första val för komplexa företagskunder för att hantera anställdas säkerhet (”Duty of Care”)
 
 • VD Magnus Hultman som tillträdde i augusti 2019 med starka meriter från att skala bolag globalt. 
 
 • Stark styrelse med styrelseordförande Semmy Rülf tidigare VD för Axis Communications med lång erfarenhet inom IT och medicinteknik med rätt fokus och målsättning för verksamheten.

2. Växande fäste i Europa och planer på att expandera i USA och Sydostasien genom partnerskapsstrategin

 • Safetures affärsmodell bygger på en växande och global bas av återkommande intäkter med höga marginaler på tillkommande volymer.

 • Verksamheten kännetecknas av en hög andel återkommande intäkter (92% ARR Q1-Q3’20) med låg churn (vanligtvis 0-3%) samt fleråriga kontrakt med låga initiala kontraktsvärden med stor utökningspotential.

3. Växande marknad som drivs utav flertalet megatrender

 • Allt fler jobbar out-of-office, rörligheten ökar och anställda blir allt mer oberoende av specifika platser.

 • Den ökade rörligheten och out-of-office­ arbete har påskyndats från Covid-19 pandemin. Dessutom har den kunskapsbaserade ekonomi ökat värdet av anställda och kostnaden för affärsstörningar.

4. Tydlig expansionsstrategi med direktförsäljning och genom sälj/teknikpartners

 • Partnerskapsstrategi som möjliggör snabbare kundbearbetning och fördjupade kundrelationer. 
 
 • Breddning av plattformen med tydliga tjänster för anställdas säkerhet, risk- och krishantering samt business continuity.
 
 • Kundföretag inkluderar allt fler anställda för ökad trygghet och minskad sårbarhet

5. Ambitiös målsättning för de kommande åren

 • Månatliga inkommande intäkter (MRR) om [10] SEK
  Årlig omsättning om [100] MSEK.
 
 • 90% bruttomarginal med 20% rörelseresultat