Strategi & mål

Övergripande mål

  •  Att snabbt växa för att etablera en ledande position globalt
  •  Att etablera GWS produkt, Safeture PRO – Business Solution, som förstahandsval för allasäkerhetsansvariga
  •  Att etablera kanaler globalt för GWS produkt, Safeture för konsument
  •  Att skapa ett långsiktigt värde för GWS ägare genom ett resultat som dels genererar utdelning till ägarna och dels genererar medel för en fortsatt innovativ utveckling av bolaget.

Vision & Målsättning

Vår vision är att rädda liv och förebygga skador genom att göra varningsinformation tillgänglig oavsett var man befinner sig. Detta ska vi åstadkomma genom att vara världsledande när det gäller att i realtid distribuera pålitlig och snabb hot- och säkerhetsrelaterad information till individer och organisationer.

Försäljning och strategi

GWS globala försäljningsstrategi är att nå B2B och B2B2C kunder genom partnerförsäljning. Lämpliga lokala och globala partners inom Säkerhet, Telekom, Reseförsäkring, Resebokning och Kongress/Event vertikalerna bearbetas för att skapa attraktiva erbjudanden till slutkunder inom person- och resesäkerhet. GWS har under 2015/ 2016 tecknat en rad viktiga avtal i samtliga vertikaler.

Affärsmodellerna som appliceras är olika beroende på vad som passar vertikalen och beteendet i segmentet. Exempel på modeller som används är intäktsdelning eller volymförsäljning av licenser främst till partners som riktar sig mot konsument. Tjänsten inkluderas antingen i partners erbjudande, eller säljs som en separat tilläggstjänst. Kundanpassningar av tjänsten, såsom innehåll, funktionalitet eller varumärkesanpassning är ofta förekommande.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling är ett prioriterat område hos GWS och sammanfattningsvis kan man säga att vår nuvarande tekniskt högtstående produkt bara är början. GWS investerar löpande i forskning och utveckling för att behålla sitt tekniska ledarskap. Tack vare ett nära samarbete med våra kunder utvecklas, marknads- och kundanpassas våra produkter kontinuerligt. Den kunskapsbank vi skapar kanaliseras in i vår forskning och utveckling, vilket utmynnar i nya lösningar och funktioner, som både ökar den positiva kundupplevelsen samt skapar en större tröskel för våra konkurrenter.