SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Styrelse

Semmy rülf (1950)

Styrelseordförande (invald 2018)

Styrelseordförande Semmy Rülf har länge arbetat inom IT-industrin och medicinsk teknikindustri. Bland annat som VD för Axis Communications och som ordförande för Qlik och Mindroute Incentive. Inom medicinsk teknik har Semmy Rülf varit VD för ProstaLund, ordförande för Jolife och Dignitana, styrelseledamot i Vitrolife och Xvivoperfusion. Semmy Rülf arbetade under 10 år från London med uppdrag för bland annat Visit Sweden som regional direktör, ansvarig för England, USA, Kina och Syd Europa. Är fn styrelseledamot i Bibbinstruments, Curando Nordic samt Senior Advisor år Igelösa Life Science. Semmy Rülf äger 1 228 380 aktier och 200 000 optioner i Safeture AB. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Pontus Kristiansson (1971)

Styrelsemedlem

Pontus Kristiansson har en MSc Engineering examen från LTH och arbetar idag som strategikonsult för Altaverita AB. Han har en mångårig erfarenhet av styrelsearbete såsom styrelseordförande i Realinvest AB, styrelseledamot i Kollektiva Innovation Studios AB, styrelseledamot i IKANO Försäkring AB, styrelseledamot i Avail Intelligence AB samt styrelseledamot i Dignitana. Pontus Kristiansson innehar 20 000 aktier. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Sofia Kinberg (1971)

Styrelsemedlem

Sofia Kinberg, styrelseledamot sedan 2019, är en kommunikationsexpert som är specialiserad inom strategisk affärsutveckling och varumärkesbyggande. Hon var ansvarig för den globala kommunikationen på Visit Sweden och är för närvarande principal på Internationella Engelska Skolan i Sundbyberg. Hon har tidigare också arbetat som kommunikationsspecialist och projektledare vid Food & Friends i Stockholm. Sofia Kinberg innehar privat och via närstående 22 000 Aktier samt 40 000 teckningsoptioner. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Christian Lindgren (1974)

Styrelsemedlem

Christian Lindgren har studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och arbetar idag som VD på Adma Förvaltning. Lindgren har en lång erfarenhet från roller som ekonomichef samt administrativ chef för bolag som HSB Malmö, Sparbanken Syd, Meaning Green samt CFO och sedemera VD på Active Capital AB. Lindgren har även uppdrag som styrelseledamot i Doxa AB och Raw Food House FANI AB. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Adam Schatz (1974)

Styrelsemedlem

Adam Schatz, styrelseledamot sedan 2019, är sedan februari 2020 CEO för Bygghemma Group efter att ha varit mer än tre år vid Axiell Group, ett svenskt mjukvarubolag med mer än 300 anställda i 24 länder. Han har haft en bred karriär inom healthcare, venture capital och investment banking med skiftande ledande roller inom försäljning och affärsutveckling vid bolag som Baxter International och Gambro. Han startade sin karriär som analytiker vid Goldman Sachs. Pågående styrelseuppdrag innefattar uppdrag som styrelseledamot i Axiell Media AB, Axiell Services AB och SensoDetect Aktiebolag samt som styrelsesuppleant i Schatz Consulting Aktiebolag, Stravus AB och Bostadsrättsföreningen Bispen 4. Adam Schatz innehar 8 250 aktier samt 40 000 teckningsoptioner. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.