SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Styrelse

Styrelse

Flemming Breinholt (1964)

Styrelsordförande

Flemming Breinholt, styrelseordförande sedan 2021, är dansk medborgare och tidigare VD för börsnoterade Karnov Group. Han har varit VD för Intermail A/S, XPonCard Group AB samt är för tillfället styrelseordförande i C & Willer Petersen Legat. Flemming Breinholt har omfattande erfarenhet av att verka i snabbväxande digitala plattformsbaserade företag. Under hans tid som VD har Karnov utvecklats till att idag ha mer än 80 procent av sin omsättning i digitala tjänster baserat på SaaS. Flemming är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Flemming Breinholt innehar 500 000 aktier i Safeture.

Sofia Kinberg (1971)

Styrelsemedlem

Sofia Kinberg, styrelseledamot sedan 2019, är en kommunikationsexpert som är specialiserad inom strategisk affärsutveckling och varumärkesbyggande. Hon var ansvarig för den globala kommunikationen på Visit Sweden och är för närvarande principal på Internationella Engelska Skolan i Sundbyberg. Hon har tidigare också arbetat som kommunikationsspecialist och projektledare vid Food & Friends i Stockholm.

Sofia Kinberg innehar privat och via närstående 22 000 aktier.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och till bolagets större ägare.

Pontus Kristiansson (1971)

Styrelsemedlem

Pontus Kristiansson, styrelseledamot sedan 2020, har en MSc Engineering examen från LTH och arbetar idag som strategikonsult för Altaverita AB. Han har en mångårig erfarenhet av styrelsearbete såsom styrelseordförande i Realinvest AB, styrelseledamot i Kollektiva Innovation Studios AB, styrelseledamot i IKANO Försäkring AB, styrelseledamot i Avail Intelligence AB samt styrelseledamot i Dignitana. Pontus Kristiansson innehar 20 000 aktier. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Christian Lindgren (1974)

Styrelsemedlem

Christian Lindgren, styrelseledamot sedan 2020, har studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och arbetar idag som VD på Agartha AB. Lindgren har en lång erfarenhet från roller som ekonomichef samt administrativ chef för bolag som HSB Malmö, Sparbanken Syd, Meaning Green samt CFO och sedemera VD på Active Capital AB. Lindgren har även uppdrag som styrelseledamot i Doxa AB och Raw Food House FANI AB. Christian Lindgren innehar inga aktier eller teckningsoptioner i Safeture. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Johannes Boson (1977)

Styrelsemedlem

Johannes Boson, styrelseledamot sedan 2022, arbetar i dag som Managing Director Sweden på Svea Solar. Han har bred erfarenhet från företag som riktar sig till både privatpersoner och företag inom både el- och telekombranschen. 
Johannes Boson har tidigare varit VD för Telge Energi, affärsområdeschef för konsumentmarknaden på E.ON. Han har även arbetat som försäljningsdirektör på mobiloperatören 3 och haft olika ledande roller inom Tele2.

Johannes Boson innehar inga aktier eller teckningsoptioner i Safeture.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och till bolagets större ägare.