SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Styrelse

Styrelse

Flemming Breinholt (1964)

Styrelsordförande

Flemming Breinholt, styrelseordförande sedan 2021, är dansk medborgare och tidigare VD för börsnoterade Karnov Group. Han har varit VD för Intermail A/S, XPonCard Group AB samt är för tillfället styrelseordförande i C & Willer Petersen Legat och Plug Software AB. Flemming Breinholt har omfattande erfarenhet av att verka i snabbväxande digitala plattformsbaserade företag. Under hans tid som VD har Karnov utvecklats till att idag ha mer än 80 procent av sin omsättning i digitala tjänster baserat på SaaS.

Graduate diploma i Business Administration från Copenhagen Business School.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Flemming Breinholt innehar 1 500 000 aktier samt 300 000 teckningsoptioner i Safeture.

Sofia Kinberg (1971)

Styrelsemedlem

Sofia Kinberg, styrelseledamot sedan 2019, är en kommunikationsexpert som är specialiserad inom strategisk affärsutveckling och varumärkesbyggande, både i Sverige och internationellt. Hon var ansvarig för den globala kommunikationen på Visit Sweden och har tidigare arbetat som kommunikationsspecialist och byråchef vid Food & Friends i Stockholm. Idag är Sofia VD vid Sigtuna Skola Humanistiska Läroverk.

Magisterexamen inom ledarskap och organisation och civilekonomexamen med inriktning på marknadsföring från Stockholms universitet

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och till bolagets större ägare.

Sofia Kinberg innehar privat och via närstående 28 600 aktier samt 50 000 teckningsoptioner i Safeture.

Pontus Kristiansson (1971)

Styrelsemedlem

Pontus Kristiansson, styrelseledamot sedan 2020, har en MSc Engineering examen från LTH och arbetar idag som strategikonsult för Altaverita AB. Han har en mångårig erfarenhet av styrelsearbete såsom styrelseordförande i Realinvest AB, styrelseledamot i Kollektiva Innovation Studios AB, styrelseledamot i IKANO Försäkring AB, styrelseledamot i Avail Intelligence AB samt styrelseledamot i Dignitana.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Pontus Kristiansson innehar 26 000 aktier.

Christian Lindgren (1974)

Styrelsemedlem

Christian Lindgren, styrelseledamot sedan 2020, har studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och arbetar idag som VD på Agartha AB. Lindgren har en lång erfarenhet från roller som ekonomichef samt administrativ chef för bolag som HSB Malmö, Sparbanken Syd, Meaning Green samt CFO och sedemera VD på Active Capital AB. Lindgren har även uppdrag som styrelseledamot i Dignitana AB, Sök & Finn AB och Adma Invest AB.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Christian Lindgren innehar inga aktier i bolaget. Han innehar 1 000 000 teckningsoptioner i Safeture.

Johannes Boson (1977)

Styrelsemedlem

Johannes Boson, styrelseledamot sedan 2022, arbetar i dag som Managing Director Sweden på Svea Solar. Han har bred erfarenhet från företag som riktar sig till både privatpersoner och företag inom både el- och telekombranschen. 
Johannes Boson har tidigare varit VD för Telge Energi, affärsområdeschef för konsumentmarknaden på E.ON. Han har även arbetat som försäljningsdirektör på mobiloperatören 3 och haft olika ledande roller inom Tele2.
 
Civilingenjör i industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola.
 
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och till bolagets större ägare.
 
Johannes Boson innehar 100 000 teckningsoptioner i Safeture.