SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Styrelse

Flemming Breinholt(1964)

Styrelseordförande (invald 2021)

Flemming Breinholt (född 1964) är dansk medborgare och VD för börsnoterade Karnov Group. Han har tidigare varit VD för Intermail A/S, XPonCard Group AB samt är för tillfället styrelseordförande i C & Willer Petersen Legat. Flemming Breinholt har omfattande erfarenhet av att verka i snabbväxande digitala plattformsbaserade företag. Under hans tid som VD har Karnov utvecklats till att idag ha mer än 80 procent av sin omsättning i digitala tjänster baserat på SaaS. Flemming är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Flemming innehar 500 000 aktier i Safeture

Semmy rülf (1950)

Styrelsemedlem (invald 2018)

Semmy Rülf har länge arbetat inom IT-industrin och medicinsk teknikindustri. Bland annat som VD för Axis Communications och som ordförande för Qlik och Mindroute Incentive. Inom medicinsk teknik har Semmy Rülf varit VD för ProstaLund, ordförande för Jolife och Dignitana, styrelseledamot i Vitrolife och Xvivoperfusion. Semmy Rülf arbetade under 10 år från London med uppdrag för bland annat Visit Sweden som regional direktör, ansvarig för England, USA, Kina och Syd Europa. Är fn styrelseledamot i Bibbinstruments, Curando Nordic samt Senior Advisor år Igelösa Life Science. Semmy Rülf äger 1 228 380 aktier och 200 000 optioner i Safeture AB. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Sofia Kinberg (1971)

Styrelsemedlem

Sofia Kinberg, styrelseledamot sedan 2019, är en kommunikationsexpert som är specialiserad inom strategisk affärsutveckling och varumärkesbyggande. Hon var ansvarig för den globala kommunikationen på Visit Sweden och är för närvarande principal på Internationella Engelska Skolan i Sundbyberg. Hon har tidigare också arbetat som kommunikationsspecialist och projektledare vid Food & Friends i Stockholm. Sofia Kinberg innehar privat och via närstående 22 000 Aktier samt 40 000 teckningsoptioner. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och till bolagets större ägare.

Pontus Kristiansson (1971)

Styrelsemedlem

Pontus Kristiansson har en MSc Engineering examen från LTH och arbetar idag som strategikonsult för Altaverita AB. Han har en mångårig erfarenhet av styrelsearbete såsom styrelseordförande i Realinvest AB, styrelseledamot i Kollektiva Innovation Studios AB, styrelseledamot i IKANO Försäkring AB, styrelseledamot i Avail Intelligence AB samt styrelseledamot i Dignitana. Pontus Kristiansson innehar 20 000 aktier. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Elisabeth Brevenson (1970)

Styrelsemedlem

Elisabeth Brevenson (född 1970) grundade 2006 Beepsend, en global leverantör av SMS-tjänster som utnämnts till ett av de snabbast växande techbolagen i Europa, Mellanöstern och Afrika. Hon var företagets VD under elva år och har även varit Director of product strategy på Twilio Inc. Elisabeth Brevenson har nästan 20 års erfarenhet av att utveckla och lansera internettjänster och har utsetts till Årets kvinnliga Gasell av tidningen Dagens industri.
Elisabeth är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Elisabeth Brevenson innehar 50 000 aktier i Safeture.

Christian Lindgren (1974)

Styrelsemedlem

Christian Lindgren har studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och arbetar idag som VD på Adma Förvaltning. Lindgren har en lång erfarenhet från roller som ekonomichef samt administrativ chef för bolag som HSB Malmö, Sparbanken Syd, Meaning Green samt CFO och sedemera VD på Active Capital AB. Lindgren har även uppdrag som styrelseledamot i Doxa AB och Raw Food House FANI AB. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.