Press releases

Find out the latest news from Safeture. Filter among regulatory and non-regulatory items to find the information you are looking for.

The shareholders of Safeture AB (publ), 556776-4674, are hereby given notice of an Extra General Meeting of Shareholders to be held on Friday 10th January...
Summary of interim Report: “Parent company” or “Safeture”, comprises of Safeture AB with company number 556776-4674, without subsidiaries. “The Group” comprises the Parent company, including subsidiaries....
Valberedningen i Safeture AB inför nästa årsstämma är nu konstituerad med följande personer: Greg Dingizian samt Lars Lidgren (största aktieägare) samt...
Styrelsen för Safeture rekommenderar långsiktiga aktieägare i Safeture att inte acceptera Admas erbjudande om 10 kronor kontant, men konstaterar samtidigt att erbjudandet inte är oskäligt...
Adma Förvaltnings AB (”Adma”), ett bolag som är helägt av Greg Dingizian, har idag offentliggjort det budpliktsbud avseende Safeture AB (”Safeture”) som aviserades den 8...
Safeture AB meddelade den 17 juli 2019 att beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2019/2022 fattats av extra bolagsstämma. Emissionen, vilken omfattade högst 742 500...
ADMA Förvaltnings AB har förvärvat 1,2 miljoner aktier i Safeture AB. Köpet innebär att ADMA nu innehar 35,1% av bolagets totala aktier och röster. Safetures styrelse noterar...
Idag, den 20 september 2019, hölls extra bolagsstämma i Safeture AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig...
The shareholders of Safeture AB (publ), 556776-4674, are hereby given notice of an Extra General Meeting of Shareholders to be held on Friday 20th September...
Safeture AB (ticker: SFTR) (“Safeture”) today announced that it has signed an agreement to sell its 51 percent holding in the U.K.-based travel software company...