Press releases

Find out the latest news from Safeture. Filter among regulatory and non-regulatory items to find the information you are looking for.

The third quarter of the year was primarily focused on key development projects and new customer onboarding. The contracted revenue was close to expectations but...
Valberedningen i Safeture AB inför nästa årsstämma är nu konstituerad med följande personer: Greg Dingizian, Collin McBirney samt Flemming Breinholt (styrelsens ordförande). Valberedningens nästa möte...
Despite the extensive roll-out of vaccines, the post-pandemic effects continue to linger. The sales cycle remains longer than expected, and changes in customer behavior highlighted...
Safeture AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 20 maj 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat...
Sammanfattning av verksamhetsåret 2020: Återkommande intäkter för året uppgick till 19,3 (15,0) MSEK vilket motsvarar en ökning på 29% jämfört med föregående år samt 90%...
2021 got to a good start, and we see more and more signs that the markets are picking up speed after 2020, the year that...
Aktieägarna i Safeture AB (publ), org.nr 556776–4674, kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd...
Safetures valberedning presenterar idag sitt förslag till kandidater inför bolagsstämman den 20 maj 2021. Förslaget kommer även att presenteras i kallelsen till bolagsstämman. Safetures valberedningskommitté består...
The Nomination Committee today presents its proposal to Safeture’s Annual General Meeting on May 20, 2021, regarding the election of members of the Board of...
2020 for sure, was a strange year. Despite the challenges, Safeture has been able to successfully navigate this new business environment. Our ongoing efforts to...