Press releases

Find out the latest news from Safeture. Filter among regulatory and non-regulatory items to find the information you are looking for.

Safeture AB (publ) today announced a partnership agreement with EMA Global, Asia’s leading integrated assistance company. Founded in 1991 and based in Singapore, EMA Global is...
Safeture AB medverkade den 30 november på Stora Aktiedagen i Stockholm. Företagets VD Magnus Hultman presenterade bolaget inför aktieintresserade både på plats och via live-sändning....
The strategic partnership between Safeture and Securewest International will provide employees with a leading safety app, real-time risk information, and access to a global response...
Falck Global Assistance, a risk management partner to Safeture, has signed a new agreement with another major central bank in Europe. The agreement is part of...
Falck Global Assistance, en av Safetures riskhanteringspartners, har tecknat ett nytt avtal med en stor riksbank i Europa. Avtalet är en del av ett fyraårigt...
Styrelsen för Safeture AB, org. nr. 556776-4674, (”Safeture” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 20 oktober 2022, prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission av aktier,...
Exlog Global, a risk solution partner to Safeture, has signed a new agreement with a large US-based engineering company to integrate Safeture's platform as part...
SaaS-bolaget Safetures risk- och säkerhetspartner i USA, Exlog Global, har tecknat ett avtal med ett stort internationellt amerikanskt tillverkningsbolag. Safetures plattform kommer därmed att integreras...
Safeture AB i Lund, har tecknat avtal med det danska analysföretaget Riskline om innehåll till företagets säkerhetsplattform. Överenskommelsen är en viktig del i det fortsatta arbetet...
SaaS-bolaget Safeture i Lund har tecknat ett samarbetsavtal med Amarante International, en av Frankrikes ledande aktörer inom säkerhetsrådgivning. Avtalet har redan inneburit ett antal nya affärer...