Press releases

Find out the latest news from Safeture. Filter among regulatory and non-regulatory items to find the information you are looking for.

Lundaföretaget Safeture AB har tecknat ett treårigt partneravtal med SEPAR International Ltd, en ledande brittisk leverantör av tjänster inom säkerhetsrådgivning och riskreducering. SEPAR...
Safeture AB has signed a three-year partnership agreement with SEPAR International Ltd, a leading security advisory and risk mitigation service provider. SEPAR International...
Exlog Global, en amerikansk ledande säkerhets- och riskhanteringspartner till Safeture AB, har tecknat fyra fleråriga avtal med globala organisationer som nu kommer att använda Safetures...
Exlog Global, a leading security and risk management partner of Safeture, has signed four new multi-year agreements with global organizations leveraging Safeture's platform. ...