GWS utvecklar e-learning åt Chubb

GWS Production AB (GWS) i Lund har tecknat avtal med försäkringsgiganten Chubb om att utveckla ett verktyg för e-learning åt användarna av plattformen ”Chubb Travel Smart”, utvecklad av GWS. Lösningen kommer att integreras i mobilappen och består av tolv olika moduler med fokus på olika risker för resenärer. Hösten 2017 tecknade GWS och Chubb, världens […]

GWS launches a next-generation security platform

GWS Production in Sweden has launched a brand new Safeture 2.0. A new way to take control of employee safety. It is now possible to view travel bookings and share positions and warnings with others, while getting real-time information about important events.GWS is a global IT-company which works to help employees feel safe wherever they […]

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB (publ) 29 maj 2017

Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2017 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 maj 2017, […]