Press releases

Find out the latest news from Safeture. Filter among regulatory and non-regulatory items to find the information you are looking for.

Lundaföretaget Safeture AB har tecknat ett treårigt partneravtal med SEPAR International Ltd, en ledande brittisk leverantör av tjänster inom säkerhetsrådgivning och riskreducering. SEPAR...
Exlog Global, en amerikansk ledande säkerhets- och riskhanteringspartner till Safeture AB, har tecknat fyra fleråriga avtal med globala organisationer som nu kommer att använda Safetures...
SaaS-bolaget (Software as a service) Safeture AB i Lund har anställt Andreas Granath som ny CRO (chief revenue officer) på företaget. Granath kommer närmast från...
Safeture har under många år arbetat med högsta möjliga informationssäkerhet och är nu också certifierat enligt ISO 27001. Ett ledningssystem för informationssäkerhet som hjälper företag...
Safeture AB medverkade den 30 november på Stora Aktiedagen i Stockholm. Företagets VD Magnus Hultman presenterade bolaget inför aktieintresserade både på plats och via live-sändning....
Falck Global Assistance, en av Safetures riskhanteringspartners, har tecknat ett nytt avtal med en stor riksbank i Europa. Avtalet är en del av ett fyraårigt...
Styrelsen för Safeture AB, org. nr. 556776-4674, (”Safeture” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 20 oktober 2022, prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission av aktier,...
SaaS-bolaget Safetures risk- och säkerhetspartner i USA, Exlog Global, har tecknat ett avtal med ett stort internationellt amerikanskt tillverkningsbolag. Safetures plattform kommer därmed att integreras...
Safeture AB i Lund, har tecknat avtal med det danska analysföretaget Riskline om innehåll till företagets säkerhetsplattform. Överenskommelsen är en viktig del i det fortsatta arbetet...
SaaS-bolaget Safeture i Lund har tecknat ett samarbetsavtal med Amarante International, en av Frankrikes ledande aktörer inom säkerhetsrådgivning. Avtalet har redan inneburit ett antal nya affärer...