Press releases

Find out the latest news from Safeture. Filter among regulatory and non-regulatory items to find the information you are looking for.

Aktieägarna i Safeture AB (publ), org.nr 556776–4674, (”Safeture” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2024 kl. 12.00 i Safetures lokaler, Kung Oscars...
Årets resultat i korthet ARR 53,5MSEK Årliga återkommande intäkter (ARR) ökade med 30% jämfört med föregående år. Omsättning 49 MSEK Nettoomsättningen ökade med 37% till 48,9 MSEK och bestod...
SaaS-bolaget Safeture AB i Lund, har anställt Jessica Eberhagen som ny CFO, med tillträde den 1 januari. Jessica Eberhagen kommer att ansvara för strategisk finansiell...
Safetures partner Falck Global Assistance har tecknat avtal med ett europeiskt ledande företag inom teknik, design och rådgivning, om en säkerhetslösning som ger bolagets 19...
Safeture AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 25 maj 2023 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut....
Aktieägarna i Safeture AB (publ), org.nr 556776-4674, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2023 kl. 10.00 i Safetures lokaler, Kung Oskars väg 11C...
2022 var ett omvälvande år, med händelser i vår omvärld som återigen satte fokus på behovet av lösningar som underlättar för verksamheter att vara ansvarsfulla...
Safeture meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträder som Certified Adviser den 1 mars...
Safeture AB:s, org. nr. 556776-4674, (”Safeture” eller ”Bolaget”), företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 11 november 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar...
Teckningsperioden i Safeture AB:s (publ) (”Safeture” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 11 november 2022. Företrädesemissionen...