Press releases

Find out the latest news from Safeture. Filter among regulatory and non-regulatory items to find the information you are looking for.

GWS Production AB (”GWS”) presenterar härmed ny ägarförteckning och finansiell ställning efter genomförd emission (efter registrering). Ägarförteckning (ägare över 5 %)....
Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 oktober 2014 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i...
Styrelsen i GWS Production AB (”GWS”),  har beslutat om riktad emission om 6 914 692,80 kronor till Emirates Advanced Investment Trading LLC (”EAI”) i syfte att tillföra...
Den 11 september 2014 avslutades teckningstiden i GWS Production AB:s (”GWS”) listningsemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner (TO 1). Det var ett stort...
Idag, den 28 augusti 2014, inleds teckningstiden i GWS Production AB:s (”GWS”) emission inför den planerade listningen på NASDAQ OMX First North Sweden (”First North”)....
Investerarträffarna är kostnadsfria och det kommer att bjudas på lättare förtäring. • 28 augusti 2014 klockan 17:00 – Investerarträff, Långa Längan i Bjärred...
Styrelsen i GWS Production AB (”GWS”) har beslutat att, i enlighet med bemyndigandet på extra bolagsstämma den 13 augusti 2014, genomföra en emission av units...