Hör Andreas Rodman kommentera kvartalsrapporten samt beskriva hur försäljningsprocessen går till.